Klüberspeed BF 72-23

plastické mazivo pre vysoké rýchlosti

Klüberspeed BF 72-23

je vysoko výkonné špeciálne plastické mazivo na báze syntetického uhľovodíkového oleja a polymočovinového spevňovadla

Kluber Lubrication  Klüberspeed BF 72-23

Klüberspeed BF 72-23 je vysoko výkonné špeciálne plastické mazivo na báze syntetického uhľovodíkového oleja a polymočovinového spevňovadla. Zvolená viskozita základového oleja a viskózno teplotné chovanie základového oleja produktu Klüberspeed BF 72-23 umožňujú jeho použitie v širokom rozsahu rýchlostí a teplôt.

Oblasti použitia

Klüberspeed BF 72-23 sa doporučuje prednostne pre vretená fréz, brúsok, sústruhov a vŕtačiek v oblastiach vysokých rýchlostí pri vysokých stálych teplotách, ako sú napr. uloženia vretien poháňané motorom. Okrem toho je možné tento produkt použiť aj vo všetkých ostatných aplikáciách pre ložiská s  vysokými otáčkami, ako napr. pri elektrickom náradí, elektromotoroch, atď.
Na základe pevnejšieho nastavenia penetrácie po prehnietení oproti produktu Klüberspeed BF 72-22 je potrebné tento produkt uprednostniť pri aplikáciách so šikmým resp. vertikálnym uložením hriadeľa.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Vynikajúce vlastnosti za vysokých rýchlostí
  • Veľmi dobré vlastnosti za nízkych teplôt
  • Veľmi dobrá odolnosť proti vode a korózii
  • Pre šikmú alebo vertikálnu polohu hriadeľov
  • Dobré protihlukové vlastnosti

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.