Certifikáty

Certifikát Klüber Lubrication

Naša spoločnosť Seal and Lube, spol. s r.o. získala certifikát, ako autorizovaný partner pre predaj produktov Klüber Lubrication a služby pre Slovensko.

Produktové portfólio spoločnosti Klüber Lubrication zahŕňa všetky druhy mazív, ako sú oleje, tuky, pasty, klzné laky,vosky a protikorózne ochranné prostriedky pre výrobcov a prevádzkovateľov a sú k dispozícii po celom svete. Veľa mazív bolo vyvinutých pre špecifické aplikácie v konkrétnych priemyselných odvetviach: napr. pre potravinársky a farmaceutický priemysel široké spektrum mazív H1 alebo pre automobilový priemysel. Klüber Lubrication je certifikovaný podľa ISO 16949 a ISO 14001.

Certifikát Freudenberg Sealing Technologies

Naša spoločnosť Seal and Lube, spol. s r.o. je preferovaným partnerom pre produkty spoločnosti Freudenberg Sealing Technologies.

Spoločnosť Freudenberg Sealing Technologies je dodávateľom ako aj vývojovým a servisným partnerom, ktorý obsluhuje zákazníkov v najrôznejších odvetviach vrátane automobilového priemyslu, civilného letectva, strojárstva, lodiarstva, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu a priemyslu poľnohospodárskych a stavebných strojov.

Certifikát FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES