tesnenia-Simrit-Merkel

Preferovaný partner

Naša spoločnosť Seal and Lube, spol. s r.o. je preferovaným partnerom pre produkty spoločnosti Freudenberg Sealing Technologies.

Spoločnosť Freudenberg Sealing Technologies je dodávateľom ako aj vývojovým a servisným partnerom, ktorý obsluhuje zákazníkov v najrôznejších odvetviach vrátane automobilového priemyslu, civilného letectva, strojárstva, lodiarstva, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu a priemyslu poľnohospodárskych a stavebných strojov.

Preferovaný distribútor FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES