Klübermatic CLASSIC

Odolné, jednoduché, spoľahlivé.

Klübermatic CLASSIC može byť použitý pre všetky aplikácie, ktoré majú teplotné rozpätie 0 °C a +40 °C. Spoľahlivý princíp fungovania je založený na elektrochemickej reakcii.

Na Klübermatic CLASSIC kontrolnej jednotke, môže byť nastavená perióda domazávania 1,3,6 až 12 mesiacov. Objem LC jednotky (LC - lubrication canister) je 120 cm³. Mazacia doba je určená farebne označenými aktivátormi. Skrutkový aktivátor vytvára tlak (max. 4 bar), ktorý pohybuje piest kontrolnej jednotky Klübermatic CLASSIC dopredu a neustále vstrekuje malé množstvo maziva na mazacie miesto. Kontrolná jednotka je plne prachu a vode odolná.

Aplikácie

Klübermatic CLASSIC je hlavne používaný pre mazanie klzných ložísk, klzných vedení, otvorených ozubených prevodov a hriadeľových tesnení. Lubrikačný systém je prachotesný a odolný voči ostriekaniu vodou ( zahrnuté v IP 65 ).

Charakteristika dávkovača

Výhody
Elektrochemický pohon
  • - jednoduché zaobchádzanie
  • - plne automatické a spoľahlivé jednobodové mazanieRôzne tipy aktivátorov
  • - rýchle nastavenie periódy dávkovania 1,3,6, až 12 mesiacov, podľa potreby domazávaniaServisné teplotné rozmedzie 0 °C až +40 °C
  • - univerzálne použitie pre daný teplotný rozsahEx-proof schválenie
IP 65
  • - použiteľné v miestnostiach s rizikom explózie
  • - zlepšená pracovná bezpečnosť

http://seal-and-lube.sk/obrazky/maziva/clasic.jpg