Klübermatic NOVA

Klübermatic NOVA može byť použitý pre všetky aplikácie, ktoré majú teplotné rozpätie -20 °C a +60 °C. Na Klübermatic NOVA kontrolnej jednotke, môže byť nastavená perióda domazávania 1 až 12 mesiacov. Kontrolná jednotka na základe uvedenia mesiacov nastaví dávku pre konštantné domazávanie počas nastavenej periódy. Klübermatic NOVA sa skladá z kontrolnej jednotky, ktorá sa dá opakovane použiť a LC jednotky ( LC - lubrication canister ) naplneným s 130 cm³ masti alebo oleja. Súčasťou lubrikačného kanistra je integrovaná dávkovacia pohonná jednotka.

Aplikácie

Klübermatic NOVA je hlavne používaný pre mazanie klzných ložísk, klzných vedení, otvorených ozubených prevodov, hriadeľových tesnení a reťazí vo vysoko premenných teplotách. Lubrikačný systém je prachotesný a odolný voči ostriekaniu vodou ( zahrnuté v IP 65 ).

 

Charakteristika dávkovača

 

Výhody
Elektronická kontrolná jednotka s integrovaným tepelným kompenzátorom  
  • - jednoduché zaobchádzanie
  • - znovupoužiteľná kontrolná jednotkaLCD displej a nastavovacie tlačítko  
  • - rýchle a prehľadné nastavenie periódy dávkovania 1 až 12 mesiacov, podľa potreby domazávania
  • - nastavená perióda dávkovania môže byť okamžite zmenená podľa požiadaviek na mazanieServisné teplotné rozmedzie -20 °C až +60 °C  
  • - univerzálne použitie pre daný teplotný rozsahEx-proof schválenie
IP 65
 
  • - použiteľné v miestnostiach s rizikom explózie
  • - zlepšená pracovná bezpečnosť