Klübermatic PRO MP-6 and PRO LINE

Presné dodávanie mazív aj v extrémnych podmienkach

Klübermatic PRO MP-6 a PRO LINE sú viacbodové mazacie systémy napájané z batérií. V závislosti od doby dávkovania od jedného dňa do 24 mesiacov sa maximálna dávka 250 cm3 alebo 500 cm3. 6 výstupov do mazacích miest. V dôsledku zvýšenia tlaku o max. 25 bar, mazivo sa distribuuje bez straty tlaku aj pri použití potrubí do 5 metrov (na každý vývod). To zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a umožňuje spoľahlivé mazanie pri bežiacom systéme.

Aaplikácia

Aplikácie Klübermatic PRO MP-6 zahŕňajú: valivé a klzné ložiská, otvorené prevody, vretená, hriadeľové tesnenia motorov, generátory, čerpadlá a ventilátory. Klübermatic PRO LINE je vhodný najmä na mazanie lineárnych vodidiel, napr. v robotových systémoch. Zásobníky sa používajú v rôznych aplikáciách, od automobilového priemyslu až po papierenský a oceliarsky priemysel.

http://seal-and-lube.sk/obrazky/maziva/klubermatic_pro.jpg