Antikorózne prostriedky

Spoľahlivá ochrana a mazanie


Pri nedostatočnej ochrane pred koróziou sa môžu vaše zariadenia značne poškodiť. Navyše sú často vystavené treniu a opotrebovaniu. Pre materiály, ktoré máte ohrozené koróziou preto ponúkame riešenie v podobe mazív, ktoré ich chránia a zároveň aj mažú.

Hrdzavením a koróziou vznikajú ročne miliardové straty, obzvlášť v nákladoch na suroviny a energiu. Preto vyvinula firma Klüber Lubrication špeciálne antikorózne prostriedky. Antikorózne prostriedky sa skladajú z prvkov kvapalných alebo konzistentných uhľovodíkov a účinných látok. Výkonové vlastnosti a predovšetkým ich antikorózny účinok sú podmienené správnou kombináciou týchto prvkov. Okrem toho počítame k stavebným prvkom ešte rozpúšťadlá alebo emulgátory. Rozpúšťadlo riedi antikorózny prostriedok. Pomocou emulgátora sa môžu antikorózne prostriedky miešať s vodou. V oboch prípadoch sa môže pomocou pomeru riedenia alebo zmesi ovplyvniť hrúbka vrstvy ochranného antikorózneho filmu. Všetky antikorózne prostriedky na báze uhľovodíkových látok majú úlohu prechodného ochranného pôsobenia. Podľa štruktúry produktu a požiadaviek môže byť ochranný film prevedený rozdielne. Napríklad ako:

- bezfarebný
- neviditeľný
- farebný
- olejový
- na ohmat suchý
- na ohmat pevný
- voskovo suchý
- vazelínový

Výhodou dočasných antikoróznych prostriedkov na báze uhľovodíkov, oproti kovovým alebo anorganickým povlakom a náterom umelou živicou alebo nátermi je ich jednoduché, bezproblémové a nákladovo úsporné použitie.
Nevýhodou je dočasná ochrana proti korózii (jeden rok a dlhšie), pokiaľ je to nevyhnutné, odstraňovanie ochranného filmu riedidlom.

Oblasť použitia
Antikorózne prostriedky sú použité pre všetky kovové materiály, najmä pre:

- čapy
- pružiny
- reťaze
- ložiská
- krúžky
- skrutky
- laná
- náradie

Okrem dobrej ochrany proti korózii je často kladená požiadavka na dobré mazacie schopnosti pre:

reťaze pri počiatočnom a dlhodobom mazaní
ložiská pri počiatočnom mazaní
skrutky k dosiahnutiu rovnomerného trecieho momentu

Ak sa jedná o kombinované použitie, ochranu a mazanie, obráťte sa v prípade pochybností na nás.