Mazacie vosky

Ľahko realizovateľné suché mazanie


Montáž malých dielov v hromadnej výrobe sa so správnou mazacou látkou výrazne zjednodušuje. Naše mazacie vosky vytvárajú na dotyk suchý povrch a tým vám umožňujú čistejšiu a rýchlejšiu prácu. Zároveň vám spoľahlivo chránia konštrukčné diely pred koróziou.

Mazacie vosky sa skladajú z kombinácie vysokomolekulárnych uhľovodíkov a aditív. Ako emulzie mazacieho vosku obsahujú naviac emulgátory a vodu. Okrem plastických mazív a mazacích pást má tento druh konzistentných mazív stále väčší význam.

Typickou črtou mazacích voskov je, že od určitej teploty konzistentná štruktúra prejde do štruktúry kvapalnej. Bod topenia je závislý na konštrukčných prvkoch mazacieho vosku. Štruktúra je reverzibilná. Ak z hľadiska tribologických požiadaviek je ochrana proti korózii na poprednom mieste, je konzistentná štruktúra vždy výhodou.

Výhodou mazacích voskov a emulzií mazacích voskov oproti tradičným mazivám je, že okrem ich prirodzenej dobrej mazacej schopnosti majú tiež dobré antikorózne vlastnosti. Okrem toho vzniká pod bodom topenia na dotyk relatívne suchý mazací a ochranný film.

Nevýhodou mazacích voskov je špatné odvádzanie tepla, s výnimkou emulzií mazacích voskov, pokiaľ sa odparí podiel vody. Pod bodom topenia je tiež nutné pri domazávaní brať do úvahy nedostatočnú zatekavosť. Toto celkom špeciálne a pozitívne chovanie mazacích voskov je zrejme viditeľné v niektorých typických vlastnostiach, ako sú napr.

- priliehavosť
- afinita ku kovom
- polarita
- ochrana proti korózii
- dobrá mazacia schopnosť
- ochrana proti opotrebeniu
- voskový vzhľad- suchý stav

Tieto typické vlastnosti dovoľujú výber a použitie v medzných oblastiach a v oblastiach so zmiešaným trením. Pritom sa môže ,,na dotyk suchý" film, popr. film voskového vzhľadu javiť nad tým ako výhoda, pretože viazanie prachu, popr. nečistoty je nepatrné. Tento mazivý film voskového vzhľadu umožňuje takmer suché mazanie. Pri zodpovedajúcej teplote trenia sa mazací vosk v mieste trenia roztaví a znovu rozptýli, zatiaľ čo na okraji pod bodom topenia zostáva film voskovo suchý.

Oblasť použitia

Mazacie vosky a emulzie mazacích voskov sú zvlášť zaujímavé pre radu prvkov a konštrukčných častí v strojárenstve,
Napr. pre:

- čapy
- tesnenia
- hmoždinky
- pružiny
- klzné miesta
- klince
- spínače
- kontakty konektorov
- skrutky
- oceľové laná
- kolíky
- reťaze

Zaujímavý je predovšetkým výkon pri párovaní materiálov:

- zliatiny hliníka / železné kovy
- zliatiny medi / železné kovy

Vhodné sú aj pre všetky kovové materiály i pre páry s elastomermi, umelými hmotami alebo drevom.
Veľkou výhodou je plne automatická montáž sériovo vyrábaných dielov. Film voskového vzhľadu umožňuje čistý a jednoduchý pracovný proces.