BARRIERTA L 55 – séria

Plastické mazivá pre dlhodobé mazanie pri vysokých teplotách

BARRIERTA L 55/0; L 55/1; L 55/2; L 55/3

Predstavujú radu syntetických plastických mazív pre mazanie pri vysokých teplotách na báze perfluórpolyéterového oleja a PTFE pre použitie do teplôt až 260 °C

Kluber Lubrication BARRIERTA L 55

Produkty BARRIERTA L 55/0/1/2/3 predstavujú radu syntetických plastických mazív pre mazanie pri vysokých teplotách na báze perfluórpolyéterového oleja a PTFE pre použitie do teplôt až 260 °C. Priaznivý stupeň odparovania umožňuje dlhú použiteľnosť plastického maziva resp. dlhé intervaly domazávania.

Na základe špeciálnej aditivácie sú produkty - neutrálne voči väčšine elastomerov a plastických hmôt. Daná je najmä ich dobrá znášanlivosť s materiálmi FKM.

Produkty sú odolné aj proti chemikáliám a agresívnym médiám, ako sú napr. koncentrované kyseliny, hydroxidy a organické rozpúšťadlá (okrem fluórovaných uhľovodíkových rozpúšťadiel, silných zásad, alkalických kovov a kovov alkalických zemín a Lewisových kyselín).
Rada týchto produktov spĺňa požiadavky „Guidelines of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulations“ a je registrovaná podľa NSF H1.

Oblasti použitia

BARRIERTA L 55/0 a L 55/1 sú používané prednostne pre domazanie vodiacich kladiek, smerovacích kladiek a ložísk reťazových kolies dopravných zariadení a vysoko namáhaných ložísk, ktoré boli prvýkrát namazané produktom BARRIERTA L 55/2 alebo L 55/3. Ďalej možno produkt BARRIERTA L 55/1 použiť aj pre domazanie dopravných reťazí na tkaniny v textilnom priemysle, ktoré sú mazané plastickými mazivami. Produkty BARRIERTA L 55/1 a L 55/2 sú použiteľné pre mazanie kontaktov vo vysokonapäťových rozvodných zariadeniach. Pre dlhodobé alebo celoživotné mazanie („for-life“ mazanie) tepelne vysoko namáhaných valivých a klzných ložísk a klzných vedení napr. v:

- elektromotoroch
- sušiacich zariadeniach
- kalandroch
- ložiskách vozíkov vo vypaľovacích peciach
- formách pneumatík
- vetracích strojoch
- strojoch na pečenie
- kontinuálnych lisoch na trieskové dosky a lamináty
- vákuových čerpadlách
- u dopravných reťazí pre tkaniny v textilnom priemysle alebo u strojov na preťahovanie fólií

nachádzajú produkty BARRIERTA L 55/2 alebo BARRIERTA L 55/3 prednostné uplatnenie.

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.