CENTOPLEX 1 DL , 2 DL

Nízkoteplotné plastické mazivá pre valivé a klzné ložiská

CENTOPLEX 1 DL / 2 DL

sú nízkoteplotné plastické mazivá na báze oxidačne stabilného ropného oleja a kombinácii líthneho a vápenatého mydla

Kluber Lubrication CENTOPLEX 1 DL / 2 DL

CENTOPLEX 1 DL / 2 DL sú nízkoteplotné plastické mazivá na báze oxidačne stabilného ropného oleja a kombinácii líthneho a vápenatého mydla. Dobrá stabilita proti prehnieteniu umožňuje pri normálnej teplote a zaťažení realizovať dlhodobé mazanie.

Oblasti použitia

CENTOPLEX 1 DL / 2 DL môžu byť používané ako nízkoteplotné plastické mazivá v najrôznejších aplikáciách pre klzné a valivé ložiská a na mazaných miestach s nízkym točivým momentom a / alebo vysokými otáčkami. CENTOPLEX 1 DL / 2 DL sa osvedčili pre mazanie zámok v automobiloch, pre stierače a malé prevody.

CENTOPLEX 2 DL sa používa tiež pre mazanie voľnobehov.

Pre dlhodobé mazanie by mali mať teploty trecieho miesta menej ako 70 °C. O intervaloch domazávania a aplikovaných množstvách vám rádi poskytneme ďalšie informácie.

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.