CENTOPLEX GLP 500

Viacúčelové tekuté plastické mazivo pre dlhodobé mazanie

CENTOPLEX GLP 500

je viacúčelové tekuté plastické mazivo pre dlhodobé mazanie za normálnych teplôt a vysokých zaťaženiach

Kluber Lubrication CENTOPLEX GLP 500

CENTOPLEX GLP 500 je viacúčelové tekuté plastické mazivo pre dlhodobé mazanie za normálnych teplôt a vysokých zaťaženiach.

Oblasti použitia

CENTOPLEX GLP 500 bol vyvinutý špeciálne pre aplikácie na vysoko zaťažených trecích miestach, ako napr. pre mazanie valivých a klzných ložísk, vedení, závitových vretien a iných, vysoko zaťažených strojných prvkov.

Ako univerzálne plastické mazivo nachádza použitie pri mazaní vysoko zaťažených olejotesných čelných a kužeľových ozubených prevodov (napr. u prevodových motorov, malých prevodov), slimákových prevodov s materiálovým párom oceľ / oceľ a pre mazanie zubových spojok.

Ďalej sa tento produkt používa pre mazanie lineárnych vedení napr. v obrábacích strojoch, montážnych a dopravných systémoch so zariadením pre centrálne mazanie.

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.