ISOFLEX TOPAS NB 52

Syntetické plastické mazivo pre valivé a klzné ložiská

ISOFLEX TOPAS NB 52

pre mazanie valivých a klzných ložísk v širokom teplotnom rozsahu

Kluber Lubrication ISOFLEX TOPAS NB 52

ISOFLEX TOPAS NB 52 je plastické mazivo pre mazanie valivých a klzných ložísk v širokom teplotnom rozsahu. Skladá sa zo syntetického uhľovodíkového oleja a bárnatého komplexného mydla. ISOFLEX TOPAS NB 52 dobre odoláva vode a médiám, poskytuje dobrú protikoróznu ochranu a je stabilný proti starnutiu a oxidácii.

Oblasti použitia

ISOFLEX TOPAS NB 52 sa používa najmä pre rýchlobežné a vysoko zaťažené valivé a klzné ložiská, taktiež pre mazanie pri nízkych teplotách. Produkt je použiteľný aj pre elektrické kontakty a konštrukčné
diely. Pokiaľ je ISOFLEX TOPAS NB 52 správne používaný, znižuje elektrický odpor v trecom mieste (napr. v ložiskách s pružinovými valčekmi, žiarivkách).

Taktiež je treba zdôrazniť odolnosť proti mnohým plastickým hmotám.

Na základe mnohých rôznych zložení v rámci skupín elastomerov a plastických hmôt je nutné pred sériovým použitím preskúšať ich znášanlivosť s produktom.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Syntetické plastické mazivo pre valivé a klzné ložiská pre široký rozsah teplôt
  • Vhodný taktiež pre nízke teploty
  • Dobrá tlaková únosnosť
  • Dobrá odolnosť proti vode a médiám
  • Dobrá protikorózna ochrana
  • Stabilný proti oxidácii a starnutiu

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.