Klüber Silvertex R 14

Čistiaci olej pre ihly a platiny pletacích strojov

Klüber Silvertex R 14

je čistiaci olej na báze parafínových uhľovodíkov

Kluber Lubrication Klüber Silvertex R 14

Klüber Silvertex R 14 je čistiaci olej na báze parafínových uhľovodíkov. Obsahuje vzájomne vybrané aditíva, ktoré vedľa požadovaného čistiaceho účinku vytvárajú nosný mazací film, ktorý umožňuje dostatočné mazanie aj behom procesu čistenia. Neobsahuje žiadne chlórované rozpúšťadlá.

Oblasti použitia

Klüber Silvertex R 14 má na základe svojej nízkej viskozity vynikajúcu schopnosť zatekania a preniká cez najtesnejšie montážne tolerancie do oblastí, ktoré sa majú čistiť.

Klüber Silvertex R 14 čistí na základe svojho zvláštneho účinku ihly, platiny, zámkové diely, ihlové valce, taniere a platinové kruhy. Dôjde aj k rozpúšťaniu nečistôt v kanálikoch ihiel a v oblasti zámky, ktoré sú odtekajúcim olejom vynesené zo stroja. Možno ho tiež nanášať periodicky pomocou olejovej fľaše do ihlových lôžok, valcov, platinového kruhu alebo rebrovaných podložiek. Pri silnom znečistení radíme niekoľkonásobné opakovanie čistiaceho procesu. Nečistoty a oter z vlákien sa tak uvoľnia a budú vyplavené zo stroja. Vyfúkanie tlakovým vzduchom môže čistiaci efekt ešte zosilniť.

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.