Klüberoil 4 UH 1-32 N … 1500 N

Syntetické mazacie oleje pre potravinársky a farmaceutický priemysel

Klüberoil 4 UH 1-32 ... 1500 N

sú mazacie oleje pre potravinársky a farmaceutický priemysel.

Kluber Lubrication  Klüberoil 4 UH 1-32 N ... 1500 N

Oleje rady Klüberoil 4 UH 1-32 N ...1500 N sú mazacie oleje pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Produkty zodpovedajú nemeckému zákonu o potravinách a spotrebných predmetoch (LMBG, § 5, odst. 1, věta 1) a spĺňajú požiadavky "„guidelines of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulations“ a zodpovedajú požiadavkám pre registráciu podľa NSF H1.

Oleje rady Klüberoil 4 UH 1-68 N ... 1500 N spĺňajú požiadavky CLP; na skúšobnom stanovišti FZG s ozubenými kolesami pri skúškach podľa DIN 51 354, diel 2; A/8,3/90 dosahujú nevyhovujúci stupeň zaťaženia > 12 a špecifické opotrebenie je < 0,2 mg / kWh. Tieto oleje špeciálne koncipované pre potravinársky a farmaceutický priemysel vykazujú dobrú ochranu proti opotrebeniu, dobré vlastnosti pri veľmi vysokých tlakoch a nízkych teplotách. Oleje tejto rady okrem toho poskytujú dobrú protikoróznu ochranu, majú dobrú stabilitu proti starnutiu a oxidácii, sú stabilné proti strihu a nepenia.

Oblasti použitia

Oleje rady Klüberoil 4 UH 1 sa používajú pre mazanie trecích miest olejom v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Oleje môžu byť použité pre mazanie čelných,
kužeľových a slimákových prevodov, ložísk, vretien, kĺbov a pre mazanie nosných, výkonových a transportných reťazí aj v oblasti nižších teplôt.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Syntetické oleje pre potravinársky a farmaceutický priemysel
  • Registrácia podľa NSF H1
  • Široký teplotný rozsah použitia
  • Dobrá stabilita proti starnutiu a oxidácii
  • Dobrá ochrana proti opotrebeniu
  • Dobrá odolnosť proti zadretiu
  • Dobrá protikorózna ochrana
  • Neutrálny voči tesniacim materiálom a farebným náterom
  • V závislosti na viskozite sú splnené požiadavky CLP

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.