Klüberplex BE 31-102 … -222 … -502

plastické mazivá pre extrémne požiadavky

Klüberplex BE 31-102 … -222 … -502

sú plastické mazivá vyrábané na báze ropného oleja a špeciálneho vápenatého mydla

Kluber Lubrication  Klüberplex BE 31-102 … -222 … -502

Klüberplex BE 31-102 …-222 …-502 sú plastické mazivá vyrábané na báze ropného oleja a špeciálneho vápenatého mydla. Tieto plastické mazivá vykazujú vysokú mechanicko – dynamickú zaťažiteľnosť filmu maziva a vysokú ochranu proti opotrebeniu.

Mazivá sú odolné proti oxidácii a starnutiu, majú silnú adhéziu k materiálom a dobrý účinok proti tribokorózii.

Klüberplex BE 31-102 …-222 …-502 sú plastické mazivá veľmi dobre odolné proti vode, vodnej pare do teplôt 130 °C (Klüberplex BE 31-502), mnohým zriedeným zásadám a kyselinám, napr. 10% KOH do teplôt 90 °C, 10% H2SO4 pri 70 °C, 10% HNO3 do 40 °C, 1% HCl do 40 °C (skúška s prihliadnutím k DIN 51 807 / 1 s V 2 A – oceľovými páskami).

Skúška odolnosti proti vodnej pare v autokláve

Vodná para 130 °C / 220 h

Klüberplex BE 31-502 veľmi dobre odoláva, zmena hmotnosti cca – 0,1%, štruktúra nezmenená.

Pre porovnanie:

Plastické mazivo na ropnej báze s lítiovým mydlom (V40 cca 520 mm2 / s) po 24 h vykazuje stratu hmotnosti cca 75% a má silno poškodenú štruktúru.

Oblasti použitia

Výrobky Klüberplex BE 31-102 … -222 …-502 sú obzvlášť vhodné pre použitie ako plastické mazivá pre valivé a klzné ložiská, kĺbové uloženia, malé prevody alebo ako tesniace a mazacie prostriedky pre labyrinty a priemyslové armatúry.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Vysoká mechanicko – dynamická zaťažiteľnosť filmu maziva
  • Vysoká ochrana proti opotrebeniu
  • Dobrá odolnosť proti médiám
  • Dobrý tesniaci účinok
  • Dobrá protikorózna ochrana
  • Vysoká odolnosť proti oxidácii a starnutiu
  • Silná adhézia na materiáloch
  • Dobrý účinok proti tribokorózii
  • Registrácia podľa NSF H2

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.