Klüberquiet BQH 72-102

Vysoko čisté plastické mazivo pre dlhodobé mazanie valivých ložísk

Klüberquiet BQH 72-102

je syntetické plastické mazivo pre vysoké teploty

Kluber Lubrication Klüberquiet BQH 72-102

Klüberquiet BQH 72-102 je syntetické plastické mazivo pre vysoké teploty. Produkt sa skladá z vybraných zložiek, je špeciálne vyrábaný v čistom prostredí ako plastické mazivo pre valivé ložiská s veľmi nízkou hladinou hlučnosti. Vysoko akostný esterový olej, nové polymočovinové spevňovadlo a špeciálne aditívované zložky prepožičiavajú produktu Klüberquiet BQH 72-102 veľmi dobré výkonnostné znaky. Prednosť tohoto produktu je v kombinácii pre použitie za vysokých teplôt a vysoko čistého plastického maziva pre valivé ložiská.

Oblasti použitia

Pre veľké množstvo tepelne vysoko namáhaných guličkových ložísk môže byť Klüberquiet BQH 72-102 používaný ako mazivo pre dlhodobé alebo životné mazanie. Také použitie je možné napr. u:

- valivých ložísk elektromotorov, ventilátorov, klimatizačných zariadení, generátorov a napínačov remeňov automobilov, elektroprístrojov, domácich a kancelárskych strojov.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Dlhá životnosť
  • Vysoká čistota
  • Nízka hladina hlučnosti
  • Plastické mazivo pre mazanie valivých ložísk za vysokých teplôt
  • Dobre odoláva vode

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.