Klübersynth AR 34-402

Špeciálne syntetické plastické mazivo pre pneumatické pohony a ich tesniace prvky

Klübersynth AR 34-402

bol vyvinutý špeciálne pre redukciu trení a opotrebení v pneumatických komponentoch

Kluber Lubrication Klübersynth AR 34-402

Klübersynth AR 34-402 bol vyvinutý špeciálne pre redukciu trení a opotrebení v pneumatických komponentoch. Toto univerzálne a priliehavé plastické mazivo svetlej farby neobsahuje ťažké kovy ani pevné mazivá.

Klübersynth AR 34-402 je syntetický produkt pre široké spektrum použitia, zahustený špeciálnym vápenatým mydlom. V kombinácii so starostlivo vybranými účinnými látkami bol dosiahnutý vynikajúci výkon produktu a vyváženosť pri vysokej funkčnej bezpečnosti a dlhej životnosti. Pneumatické komponenty, ktoré sa skladajú z tesniacich prvkov a protibežných členov ako napr. piesty alebo trubka valca môžu byť používané v relatívne širokej teplotnej oblasti. Toto bolo podporené najmä úzkou spoluprácou s výrobcami pneumatických prvkov a tesnení a taktiež univerzitnými výskumnými ústavmi. K tomuto viď taktiež technický spis „Pneumatika“.

Oblasti použitia

Klübersynth AR 34-402 je vedľa veľkého množstva aplikácií, hlavne v oblasti pneumatických riadiacich, regulačných a tesniacich prvkov, napr. v jednočinných a dvojčinných pneumatických valcoch ISO s / alebo bez piestov, použiteľný taktiež pre pneumatické otáčavé pohony, valce s krátkym zdvihom a kompaktné valce, pre ventily a príslušné tesniace prvky. Tu je možná široká oblasť rýchlostí piestov od cca 0,01 m/s až do > 1 m/s.

Okrem iného sú ďalšími výkonovými parametrami nízke sily pre rozbehové momenty taktiež po dlhších odstávkach a redukcia sklonu ku „stick-slip efektu“ (zadrhávanie medzi klznými plochami) pri veľmi nízkych rýchlostiach piestov. Toto špeciálne plastické mazivo pre pneumatiku sa používa prednostne v kombinácii s tesniacimi profilmi piestov, tyčí atlmičov v najrôznejších konštrukčných formách, s elastomermi na báze NBR, ale taktiež PU materiály.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Široký rozsah rýchlostí piestov od cca 0,01 až > 1 m/s
  • Redukuje trenie a opotrebenie v pneumatických komponentoch
  • Nízke sily pre rozbehové momenty taktiež po dlhších prestávkach (efekt po víkendu)
  • Pre všetky pneumatické komponenty, použiteľný prednostne s NBR, ale taktiež napr. PU- materiály
  • Priliehavý produkt svetlej farby

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.