Klübersynth GE 46-1200

syntetické plastické mazivo pre dlhodobé používaniu u prevodov

Klübersynth GE 46-1200

je syntetické mazivo pre prevody na dlhodobé používanie so širokou teplotnou oblasťou použitia

Kluber Lubrication Klübersynth GE 46-1200

Klübersynth GE 46-1200 je syntetické mazivo pre prevody na dlhodobé používanie so širokou teplotnou oblasťou použitia. Neobsahuje olovo ani pevné mazacie látky a má veľmi dobrú ochranu proti opotrebeniu pri vysokom tlakovom zaťažení. Okrem toho spoľahlivo chráni mazané diely pred koróziou.

Oblasti použitia

Klübersynth GE 46-1200 bol speciálne vyvinutý pre mazanie čelných, kužeľových a slimákových súkolí dvojíc materiálov oceľ/oceľ (napr. prevodových motorov, malých a najmenších prevodoviek, prevodoviek u ručného náradia s elektrickým pohonom).

Klübersynth GE 46-1200 je naviac vhodný pre mazanie guličkových a valčekových vedení, valivých a klzných ložísk a zubových spojok. Dynamické namáhanie, ako klzná rýchlosť a vysoké zaťaženie kontaktných plôch na členoch z hliníka alebo jeho zliatin môže viesť ku zvýšenému opotrebeniu, preto by sa malo vykonať preskúmanie opotrebenia.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Syntetické plastické mazivo pre dlhodobé používaniu u prevodov
  • Široká teplotná oblasť použitia
  • Účinne chráni pred koróziou
  • Neobsahuje olovo ani pevné mazacie látky
  • Vykazuje vysokú tlakovú únosnosť
  • Poskytuje veľmi dobrú ochranu proti opotrebeniu

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.