Klübersynth UH1 14-1600

Mazivo pre použitie v potravinárskom priemysle

Klübersynth UH1 14-1600

je účinné mazivo vyvinuté špeciálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel

Kluber Lubrication Klübersynth UH1 14-1600

Klübersynth UH1 14-1600 je účinné mazivo vyvinuté špeciálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel.

Výrobok zodpovedá nemeckým právnym ustanoveniam o potravinách a spĺňa požiadavky „Smerníc oddielu 21 CFR 178. 3570 predpisov FDA“. Registrácia podľa USDA-H1 bola prevedená. Klübersynth UH1 14-1600 bol vyvinutý ako plastické mazivo pre prevody s dobrou ochranou proti opotrebeniu a veľmi mäkkou konzistenciou. Poskytuje dobrú ochranu proti korózii a neobsahuje ropný olej.

Oblasti použitia

K mazaniu strojov a prístrojov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle prednostne na mazacie miesta, kde sa z technického hľadiska nedá vylúčiť kontakt s potravinami. Používa sa ako prevodové mazivo k ponornému mazaniu zubových a slimákových prevodov, reťazí a ozubených kolies, ktoré sa s mäkším mazivom ľahšie otáčajú.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu
  • Možnosť aplikácie pomocou centrálneho mazania
    Neobsahuje ropné oleje
  • Dobrá odolnosť proti vode
  • FZG- špeciálny test A/2,76/50 Nevyhovujúci stupeň zaťaženia 12
  • Dobrá ochrana proti korózii

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.