Klübertemp HM 83-402

vysokoteplotné plastické mazivo pre dlhodobé mazanie

Klübertemp HM 83-402

je plastické mazivo koncipované pre tepelnú odolnosť na báze perfluorovaných polyéterových olejov a PTFE

Kluber Lubrication Klübertemp HM 83-402

Klübertemp HM 83-402 je plastické mazivo koncipované pre tepelnú odolnosť na báze perfluorovaných polyéterových olejov a PTFE.
Použitá viskozita základových olejov a vysoká zaťažiteľnosť predurčuje Klübertemp HM 83-402 pre prvé a následné mazanie tepelne namáhaných valivých ložísk pri zvýšenom zaťažení a stredných rýchlostiach.

Oblasti použitia

Klübertemp HM 83-402 sa mnohokrát osvedčil v tých priemyslových oblastiach, kde je nutná pravidelná údržba mazacích miest s bežným teplotným namáhaním až do teplôt
260 °C. Klübertemp HM 83-402 podporuje bezproblémové fungovanie strojov a umožňuje dlhé intervaly medzi jednotlivými domazávaniami. Pre automatické systémy dávkovania mazív je k dispozícii variant s mäkšou konzistenciou triedy NLGI 1.

Typickými oblasťami použitia sú:

- dopravné zariadenia
- zariadenia pre výrobu vlnitej lepenky
- technika pre výrobu plastických hmôt
- textilný priemysel
- tlačiarenský priemysel a mnoho ďalších odvetví.

Klübertemp HM 83-402 sa uvádza v plánoch pre údržbu a mazanie popredných výrobcov.

Chovanie voči elastomérom a plastom

Plastické mazivá na báze fluorovaných polyéterových olejov a PTFE možno všeobecne zaradiť ako neutrálne voči elastomérom a plastom (výnimka: perfluorkaučuk). Napriek tomu je nutné obzvlášť pred sériovým použitím potvrdiť znášanlivosť maziva s materiálmi, s ktorými bude prichádzať do styku.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Vysoká tepelná stabilita
  • Dobrá tlaková únosnosť
  • Neutrálne chovanie voči plastom a tesneniam
  • Vynikajúca stabilita proti agresívnym médiám

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.