Klübertop TM 06-111

Suché mazivo pre kovové povrchy
Klzný lak s vytvrdením za tepla s veľmi dobrou protikoróznou ochranou

Klübertop TM 06-111 je šedočierny klzný lak s vytvrdením za tepla na báze molybdéndisulfidu (MoS2) a organickej zlúčeniny.

Klübertop TM 06-111 je kvapalný produkt pripravený k okamžitému použitiu a obsahuje zmes rozpúšťadiel triedy nebezpečnosti II na základe klasifikácie podľa ČSN 65 0201 pre horľavé kvapaliny.

Vytvrdený klzný povrch sa vyznačuje:

– dobrou pevnosťou proti opotrebeniu
– veľmi dobrou protikoróznou ochranou
– širokou teplotnou oblasťou použitia
– klzným pohybom bez zadrhávania pri nízkych relatívnych rýchlostiach

Oblasti použitia

Klübertop TM 06-111 sa používa k mazaniu kovových konštrukčných dielov v:

– jemnej mechanike
– elektrotechnike
– automobilovom priemysle
– pre zámočnícke technológie a pre kovanie
– textilných strojoch,

kde sú kladené zvýšené požiadavky na povrchovú úpravu z dôvodu protikoróznej ochrany a tlakovej zaťažiteľnosti.

Klübertop TM 06-111 sa výborne hodí pre ekonomické nanášanie na malé a hromadne vyrábané diely ako sú napr.:

– čapy, valcové kolíky, valcové čapy,
– skrutky, matky
– diely pre automobily (zámkové diely, diely pre bezpečnostné pásy, atď.)
– diely pre zámočníkov.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Klzný lak na báze MoS2 pre kovové povrchy
  • Veľmi dobrá protikorózna ochrana
  • Dobrá pevnosť proti opotrebeniu
  • Nízke trenie
  • Zabraňuje zadrhávaniu (efekt „stick-slip“)