Klübertop TP 18-810

S vodou miešateľné suché mazivo schnúce na vzduchu

Klübertop TP 18-810 je s vodou miešateľné čierne mazivo schnúce na vzduchu. Skladá sa z organickej zlúčeniny a pevného maziva PTFE a bolo špeciálne vyvinuté ako pomocný montážny prostriedok pre termoplasty a elastomery.
Klübertop TP 18-810 je kvapalný výrobok, pripravený k okamžitému použitiu bez ďalších úprav a nie je horľavý.

Suchý film maziva sa vyznačuje dobrou adhéziou na termoplastoch a elastomeroch a nízkym súčiniteľom trenia. Nanesené mazivo umožňuje bezproblémové a ľahké vmontovanie umelohmotných dielov do montážnych celkov a zabraňuje tak škodám vznikajúcim pri montáži.

Oblasti použitia

Pre väčšinu technických umelých hmôt je pre montáž do konštrukčných celkov vyžadované mazivo, ktoré by zabránilo poškodeniu pri montáži. Pre tento účel bol špeciálne vyvinutý Klübertop TP 18-810. Môže byť použitý na elastomery ako sú napr. NBR, FKM, SBR, EPDM, a na rôzne druhy termoplastov. Klübertop TP 18-810 nemôže nahradiť mazacie oleje a tuky v dynamicky namáhaných tesneniach.
S niektorými bežnými variantmi základových olejov bola skúšaná znášanlivosť O- krúžkov s nánosom výrobku. V tabuľke 1 na strane 2 sú uvedené výsledky pokusov.

Odolnosť nánosu maziva proti tradičným mazivám je veľmi závislá na nánosu na podklade. Doporučujeme, najmä pre sériové použitie, preskúšať elastomery s nánosom výrobku so sériovo používanými mazivami.

Pre väčšinu štandardných elastomerov bola vykonaná skúška znášanlivosti medzi základovým materiálom a nánosom maziva (tabuľka. 2, strana 2). Taktiež bola preskúšaná adhézna pevnosť na termoplastoch polykarbonátu, polyamidu a polyacetálu. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3 na strane 3.

V rámci vývoja bola preskúšaná aj adhézna pevnosť výrobku Klübertop TP 18-810 na elastomeroch NBR, FKM, SBR, a EPDM. U všetkých 4 druhov materiálov bola zistená veľmi dobrá adhézia.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Prispieva k lepšej montáži dielov z umelých hmôt
  • Zabraňuje škodám pri montáži
  • Zlepšuje rozbeh dielov z umelých hmôt
  • Malé zaťaženie pracovného miesta, miešateľný s vodou
  • Nízke výrobné náklady, schnúce na vzduchu
  • Dobrá odolnosť proti tradičným olejom a mazacím plastickým mazivám
  • Môže byť používaný pre elastomery a termoplasty