MICROLUBE GL 261/GL 262

špeciálne plastické mazivá pre hraničné mazanie a k potláčaniu tribokorózie

MICROLUBE GL 261/GL 262

sú špeciálne plastické mazivá na báze ropného oleja a špeciálneho lítiového mydla

Kluber Lubrication MICROLUBE GL 261/GL 262

Plastické mazivá MICROLUBE GL 261 a GL 262 sú špeciálne plastické mazivá na báze ropného oleja a špeciálneho lítiového mydla. Obsahujú kombináciu prísad MICROLUBE, ktorá zaistí vytvorenie vysoko účinnej mazacej vrstvy na povrchu, bez toho aby dochádzalo k opotrebeniu.

Opotrebenie pri zábehu sa tak zníži na minimum.

Kombinácia prísad MICROLUBE okrem toho chráni pred negatívnymi účinkami hraničného trenia a dokáže významne znížiť riziko tribokorózie.

Mazivá MICROLUBE GL 261 a GL 262 sú vhodné pre vysoké tlakové zaťaženie a veľmi dobre chránia proti korózii.

Oblasti použitia

Výrobky MICROLUBE GL 261 a GL 262 sú určené najmä na mazanie valivých ložísk, pracujúcich v oblasti nízkych až stredných klzných rýchlostí a najmä tam, kde dochádza k vibráciám alebo k reverzným pohybom.

Všeobecne je možné povedať, že tieto mazivá sú vhodné všade tam, kde je nebezpečie tvorby tribokorózie.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Plastické mazivá pre valivé a klzné uloženia
  • Vhodné i pre pomaly-bežné uloženia a uloženia pracujúce s vibráciami alebo vratnými pohybmi
  • Pôsobia proti tribokorózii
  • Výborné vysokotlakové vlastnosti
  • Veľmi dobre chránia proti opotrebeniu
  • Zaisťujú kvalitnú ochranu proti korózii
  • Ľahko čerpateľné produkty
  • Neobsahujú žiadne pevné mazivá

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.