PETAMO GY 193

Plastické mazivo pre dlhodobé mazanie pri vysokých teplotách

PETAMO GY 193

je syntetické vysoko-teplotné plastické mazivo

Kluber Lubrication PETAMO GY 193

PETAMO GY 193 je syntetické vysoko-teplotné plastické mazivo. Produkt sa skladá z vysoko kvalitného esterového oleja kombinovaného s polymočovinovým spevňovadlom a špeciálnym balíčkom aditív. Zvláštnosť tohoto plastického maziva tkvie najmä v zásadne veľmi dobrej odolnosti proti pôsobeniu vody a v jeho protikoróznej ochrane.
Za zmienku stojí obzvlášť použitý esterový olej s viskozitou cca 160 mm2 / s pri 40 °C. Táto hodnota viskozity je zriedkakedy k dispozícii, čím je ponúkané optimálne riešenie pre zodpovedajúce aplikácie.

Oblasti použitia

V silnej závislosti na tepelnom namáhaní môže byť produkt PETAMO GY 193 používaný ako plastické mazivo pre dlhodobé (životné) mazanie alebo pre domazávanie. Podľa skúseností môže byť pre teploty nižšie ako 150 °C realizované životné mazanie, ako tomu je napr. pri elektromotoroch, ventilátoroch, nosných a vodiacich valcoch, reťazových kolesách, rôznych utesnených alebo zakrytých valivých ložiskách, atď. Pre tepelne veľmi vysoko namáhané domazávané ložiská môže byť produkt PETAMO GY 193 používaný až do teplôt 180 °C (napr. pri sušiacich zariadeniach). Produkt PETAMO GY 193 môže byť prednostne používaný pre ložiská s bodovým kontaktom, ale taktiež pre ložiská so zvýšeným klzným podielom a priamkovým kontaktom.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Pre použitie pri vysokých teplotách
  • Produkt pre životné mazanie
  • Odoláva pôsobeniu vody

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.