STABURAGS NBU 30 PTM

Plastické mazivo pre mazanie a montáž

STABURAGS NBU 30 PTM

je montážne plastické mazivo proti tribokorózii (styková korózia, trecia korózia), obsahujúce pevné mazivo a je odolné proti vode

Kluber Lubrication STABURAGS NBU 30 PTM

STABURAGS NBU 30 PTM je montážne plastické mazivo proti tribokorózii (styková korózia, trecia korózia), obsahujúce pevné mazivo a je odolné proti vode. Produkt nachádza uplatnenie najmä pri vonkajších poveternostných podmienkach pri pôsobení vysokej vlhkosti.

Oblasti použitia

STABURAGS NBU 30 PTM sa osvedčuje ako montážne plastické mazivo pre hybné uloženia, vodovodné armatúry a armatúry s horúcou vodou a klzné vedenia, špeciálne na plniacich strojoch, vretenách ventilov alebo vedeniach valcov a ako tesniace plastické mazivo.

Používa sa pre klzné vedenia, čapy, vretená a skrutky napr. u podvozkov s točnou.

Produkt sa používa špeciálne na vnútri ležiace konštrukčné diely na brzdách pre koľajové vozidlá ako sú čapy a brzdové páky.

STABURAGS NBU 30 PTM zjednodušuje montáž a demontáž senzorov pre ABS u vozidiel.

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.