STRUCTOVIS HD

Špeciálne mazivá na báze ropného oleja

STRUCTOVIS HD, EHD, BHD MF, BHD 75 S, EHD MF

sú špeciálne mazivá na báze ropného oleja s rôznymi viskozitami.

Kluber Lubrication STRUCTOVIS HD, EHD, BHD MF, BHD 75 S, EHD MF

Produkty radu STRUCTOVIS HD sú špeciálne mazivá na báze ropného oleja s rôznymi viskozitami.

Typy produktov STRUCTOVIS AHD až EHD, BHD MF, BHD 75 S a EHD MF obsahujú špeciálnu látku zlepšujúcu adhéziu, produkty BHD MF a EHD MF obsahujú pevné mazivo (MoS2) pre zlepšenie vlastností núdzového chodu. Produkt STRUCTOVIS BHD 75 S naviac obsahuje horľavé rozpúšťadlo.

Všetky viskozity produktov poskytujú dobrú protikoróznu ochranu a ochranu proti opotrebeniu. Obzvlášť druhy produktov STRUCTOVIS obsahujúce látku zlepšujúcu adhéziu sú veľmi priľnavé, takže možno výrazne znížiť alebo odstrániť napr. nebezpečie znečistenia dopravovaného materiálu skvapávajúcim alebo odstrekujúcim olejom pri rýchlo bežiacich reťaziach.

Vyššie viskozity (AHD až CHD) okrem toho môžu pri použití na reťaziach aj znižovať hlučnosť.

Oblasti použitia

Pre mazanie napr. hnacích, rozvodných a dopravných reťazí. Pre prvé mazanie oceľových kĺbových reťazí u výrobcu sa obzvlášť osvedčili produkty STRUCTOVIS BHD resp. BHD 75 S.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Dobrá ochrana proti opotrebeniu
  • Dobrá protikorózna ochrana
  • Adhézne produkty
  • Tlmí hlučnosť (v závislosti na viskozite)
  • Vlastnosti núdzového chodu (BHD MF a EHD MF)

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.