SYNTHESCO

vysokoteplotný olej pre mazanie reťazí

SYNTHESCO

je plne syntetický vysokoteplotný olej pre mazanie reťazí s dobrou tepelnou odolnosťou

Kluber Lubrication SYNTHESCO

SYNTHESCO je plne syntetický vysokoteplotný olej pre mazanie reťazí s dobrou tepelnou odolnosťou. Obsahuje podiely pevných mazív, neobsahuje suroviny s obsahom silikónu.

Oblasti použitia

SYNTHESCO je určený pre mazanie reťazí v sušiacich zariadeniach, peciach a pre teplotne namáhané dopravné reťaze v okružných transportéroch.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Teplotná oblasť použitia* pri intervalovom mazaní až do teplôt 220 °C
  • Neobsahuje suroviny na báze silikónu, preto produkt možno používať aj v lakovacích zariadeniach
  • Produkt uvoľnený rôznymi výrobcami dopravných zariadení

* Údaje o teplotnej oblasti použitia sú smerné údaje, ktoré závisia na zložení maziva, predpokladanom účele použitia a technike aplikácie. Mazivá menia podľa druhu mechanicko-dynamického namáhania a v závislosti na teplote, tlaku a čase svoju konzistenciu, zdanlivú viskozitu resp. viskozitu. Tieto zmeny znakov môžu mať vplyv na funkciu konštrukčných dielov.

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.