SYNTHESO GLK 0 a GLK 1

Špeciálne plastické mazivá pre elastomery

SYNTHESO GLK 0 a GLK 1

sú špeciálne plastické mazivá pre širokú oblasť použitia a sú takmer neutrálne voči mnohým elastomerom, taktiež EPDM a plastom

Kluber Lubrication SYNTHESO GLK 0 a GLK 1

SYNTHESO GLK 0 a GLK 1 sú špeciálne plastické mazivá pre širokú oblasť použitia a sú takmer neutrálne voči mnohým elastomerom, taktiež EPDM a plastom.

Produkty poskytujú účinnú ochranu proti opotrebeniu a majú dobrú tlakovú únosnosť.

Oblasti použitia

Produkty SYNTHESO GLK 0 a GLK 1 boli vyvinuté pre mazanie klzných párov:
- elastomer / kov,
- plast / kov,
- plast / plast, ale taktiež
- kov / kov

a preto prednostne nachádzajú použitie v automobilovom priemysle ako montážne plastické mazivo v klzných uloženiach, najmä v brzdových zariadeniach a spojkových systémoch pre lineárne pohyby v kontakte s brzdovými kvapalinami DOT 3, 4 a 5.1. Príkladom použitia je mazanie vodiacich puzdier a čapov, EPDM- a SBR- tesnení, hlavných spojkových a pracovných valcov a pre ošetrenie proti korózii na vodiacich plochách uchytení brzdových obložení sediel kotúčových bŕzd. V týchto prípadoch produkty SYNTHESO GLK 0 a GLK 1 uľahčujú montáž a zaisťujú spoľahlivé mazanie. Produkty SYNTHESO GLK 0 a GLK 1 sa osvedčili aj ako montážne plastické mazivá pre mazanie klzných párov s nízkymi klznými rýchlosťami a pre mazanie malých plastových prevodov.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Špeciálne plastické mazivá pre montáž a životné mazanie elastomerov
  • Neutrálny voči klzným párom napr. EPDM / kov alebo plast

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.