UNISILKON L 250 L

Špeciálne plastické mazivo pre armatúry na pitnú vodu, nápoje a vykurovanie

UNISILKON L 250 L

je špeciálne plastické mazivo vyvinuté na báze silikónového oleja a PTFE pre armatúry a nastavovacie mechanizmy pre použitie v sanitárnej a nápojovej technike a technike vykurovania.

Kluber Lubrication UNISILKON L 250 L

UNISILKON L 250 L dobre zmáča v úzkych mazaných štrbinách a ťažko prístupných trecích miestach.

Na základe relatívne nízkej závislosti viskozity na teplote je napr. v jednopákových zmiešavačoch docielená rovnaká ovládacia sila od studenej vody cez teplú až po horúcu vodu.

UNISILKON L 250 L odoláva pôsobeniu studenej a horúcej vody
a vodnej pary do teplôt cca
120/130 °C.

Okrem toho UNISILKON L 250 L odoláva najrôznejším médiám v oblasti nápojového a potravinárskeho priemyslu, ako je napr. pivo, mlieko, ovocné šťavy, alkoholické nápoje, vodné rozpúšťadlá a kyslé a alkalické dezinfekčné prostriedky.

UNISILKON L 250 L neodolává väčšine organických rozpúšťadiel, silným kyselinám a hydroxidom.

UNISILKON L 250 L sa používa ako tesniace plastické mazivo a pomocný montážny prostriedok na tesnenie a tesniace materiály v spojení so studenou alebo horúcou parou.

UNISILKON L 250 L má vysokú tepelnú stabilitu do cca 160 °C a nízku stratu odparovaním.
Zodpovedá smernici Spolkového úradu pre životné prostredie na vyhodnotenie sanitárnych mazív v styku s pitnou vodou (stav k 15.4.2003).

Toto bolo potvrdené následujúcimi skúšobnými inštitúciami:
- Engler Bunte Institut, univerzita Karlsruhe (DVGW-KTW);
- Výskumné stredisko vo Veľkej Británii (WRC);
- NSF 51 a 61 (USA);
- AS4020 (Austrália);
- ACS (Francúzsko)

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Veľmi dobrá zmáčavosť
  • Konštantná ovládacia síla na základe dobrého viskozitno-teplotného chovania
  • Veľmi dobre odoláva studenej a horúcej vode
  • Vysoká tepelná stabilita
  • Dobrý tesniaci účinok
  • Neutrálny voči kovom a plastom (termoplastom a elastomérom)
  • Certifikovaný podľa DVGW-KTW, WRC, atď.

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.