Plastické mazivá

Plastické mazivá - sú také rozmanité, ako vaše požiadavky


Keď majú mazivá na trecom mieste držať podľa možnosti čo najdlhšie, vtedy sú plastické mazivá najlepšou voľbou. Spoľahlivo nimi chránite konštrukčné diely proti vplyvom vonkajšieho prostredia a chránite ich pred koróziou a predčasným opotrebovaním. Tak si vaše stroje a konštrukčné diely dlho udržiavajú želanú funkciu.

Plastické mazivá sa skladajú zo zmesi základového oleja, aditív a zahusťovadla. Tieto základné komponenty určujú úžitkové vlastnosti konečného výrobku. Typické vlastnosti plastického maziva určuje spevňovadlo. Komplexné mazivá majú obecne vyšší bod stečenia, lepšiu oxidačnú stabilitu a vyššiu odolnosť voči kvapalinám a parám. Najlepšiu tepelnú stabilitu majú syntetické spevňovadlá.

Výhoda plastických mazív v porovnaní s mazacími olejmi spočíva v ich schopnostiach zotrvávať dlhšiu dobu v kontaktnom mieste (v mieste trenia) a v jednoduchosti konštrukcných systémov mazaných týmto typom maziva.

Nevýhodou oproti mazacím olejom je, že z miesta trenia neodvádzajú teplo, rovnako nezaisťujú odvod oterových častíc.

Oblasti použitia

Plastické mazivá majú veľký význam pre mnoho prvkov a konštrukčných častí v strojárstve pracujúcich v širokom rozmedzí pracovných podmienok. Vhodné sú pre:

- armatúry
- tesnenia
- pružiny
- prevody
- pohybové skrutky
- klzné uloženia
- reťaze
- trecie kontakty
- laná
- spínače
- skrutky
- valivé ložiská
- spojovacie hriadele- náboje

Plastické mazivá musia spĺňať radu rôznorodých úloh. Okrem mazania, teda pôsobenia proti treniu a opotrebeniu je požadované, aby mali podla oblasti použitia nasledujúce vlastnosti.

- ľahkú biologickú odbúrateľnosť
- elektrickú vodivosť
- odolnosť voči agresívnym médiám
- ochranu proti korózii
- neutrálne voči materiálom
- schopnosť tlmiť hluk
- zdravotnú nezávadnosť
- tepelnú stabilitu
- schopnosť prenášať vysoké zaťaženie

Okrem toho majú plastické mazivá ďalšie použitie, pričom sa môže jednať o základné použitie alebo o špeciálnu aplikáciu ako:

- mazivo pre zábeh
- mazivo tekuté
- mazivo so zvýšenou priliehavosťou
- mazivo pre ľahký chod
- mazivo pre vysokú rýchlosť
- mazivo v prostredí s kontaktom s vodou
- mazivo pre vedenie tepla

Hlavným hľadiskom je ale vždy zaistiť dokonalé mazanie trecích miest, popr. účinnú ochranu proti treniu a opotrebeniu a tiež ich následkov, napr. stykovej korózii.

Tribotechnické parametre

Tieto parametre charakterizujú plastické mazivá. V rámci predpokladaného rozsahu použitia umožňujú výber plastického maziva podľa prevádzkového namáhania (teplota, zaťaženie, popr. rýchlosť).