maziva kluber_lubrication

Použitie mazív

Mazivá a ich použitie podľa potrieb zákazníka.

Mazivá a ich použitie


Mazivá a ich použitie podľa potrieb zákazníka. Vývoj správnych špeciálnych mazív pre každé použitie a pre každý priemysel je dôsledkom neustále nových výziev.

Vývoj správnych špeciálnych mazív pre každé použitie a pre každý priemysel je dôsledkom neustále nových výziev. To si vyžaduje odborné znalosti, know-how, skúsenosti, expertízy aplikácií a presné pochopenie problémov zákazníkov.

Špeciálne mazivá ponúkajú netušený potenciál v podobe pridaných hodnôt. Klüber Lubrication tento potenciál využíva v prospech svojich zákazníkov.

V sekcii Použitie mazív nájdete prehľad kompletného portfólia mazacích látok spoločnosti Klüber Lubrication.