Guferá Combi

Combi tesnenia – radiálne hriadeľové tesnenia sú nasadzované k utesňovaniu otáčajúcich sa hriadeľov.

Combi gufero- materiál NBR alebo ACM

Combi gufero SF19- materiál NBR alebo FPM

Combi gufero SF5- materiál NBR alebo FPM

Combi gufero SF6- materiál NBR alebo FPM

Combi gufero SF8 – materiál NBR alebo FPM