Guferá kazetové

Simmerring – radiálne hriadeľové tesnenia sú nasadzované k utesňovaniu otáčajúcich sa hriadeľov, prevažne v týchto odvetviach:

– automobilový priemysel

Kazetové tesnenie HS

Kazetové tesnenie T1

Kazetové tesnenie T2

Kazetové tesnenie T3