X-krúžky

X-krúžky sú dvojčinné tesnenia s takmer štvorcovým profilom . X-krúžky dosahujú svoj tesniaci účinok tým, že sú inštalované a stláčané v axiálnom alebo radiálnom smere v zástavbe. Pri prevádzkových podmienkach tlak v médiu posilňuje funkciu tesnenia.

X-krúžky sú pri manipulácii a použití porovnateľné s O-krúžkami. Napríklad sa používajú na radiálne a axiálne utesňovanie prírub, objímok a krytov (statické použitie) a na utesnenie piestov a tesnení tyčí, rotačných hriadeľov a skrutkových pohybov (dynamické). X-krúžky sa často používajú pri dynamických aplikáciách, pretože vyžadujú menej predpätia ako O-krúžky. Veľmi často sa používajú na kvázi statické aplikácie, ako sú napríklad nastavovacie a otočné pohyby.

x-krúžky Dichtomatik

Materiály X-krúžkov

NBR - akrylonitril-butadiénový kaučuk

Obchodný názov napr. Perbunan® (Bayer)
NBR je najbežnejší štandardný materiál, pretože má dobré mechanické vlastnosti a odolnosť voči mazivám a mazivám na báze minerálnych olejov. Dobrá odolnosť voči palivám je zvyčajne možná iba pri špeciálnych zmesiach.

FKM - fluór gumy

Obchodný názov napr. Viton® (Du Pont-Dow Elastomers)
Materiály FKM sa vyznačujú veľmi vysokou odolnosťou voči teplotám a chemikáliám. Ďalšími kľúčovými výhodami sú vynikajúca odolnosť voči starnutiu a ozónu, veľmi nízka priepustnosť pre plyn (vynikajúca pre aplikáciu vo vákuu) a skutočnosť, že je samohasiaca.