Upchávkové šnúry

Starostlivost o životné prostredie, minimalizácia zataženia človeka na pracovisku a požiadavky vysokej prevádzkovej bezpečnosti sú aj v prípade použitia upchávkových šnúr na armatúrach, rotačných čerpadlách, vysokotlakových plunžerových čerpadlách atd. stredobodom pozornosti. Najdôležitejšími hľadiskami sú vysoká tesniaca schopnosť pri podľa možnosti univerzálnom použití a dlhej životnosti prvkov.

Ťažiskom ponuky firmy Merkel v tejto oblasti je jasne rozčlenený, kompletný štandardný program pre použitie v oblasti chémie a v oblasti výskytu vysokých teplôt.

Upchavkové šnúry Ramilon 4586

Ramilon 4586

Ramilon 4586 pozostáva z extrémne stabilného prírodného vlákna Ramie. Je odolné proti hnilobe a rozkladu. Upchávkové šnúry Ramilon majú schválenie pre používanie v potravinárskom priemysle (posudok Štátnej materiálovej skúšobne (MPA)).

Upchavkové šnúry

Arolan II 6215

Arolan II 6215 pozostáva z aramidovej priadze veľmi odolnej proti abrazívnemu opotrebovaniu. Vzhľadom na vysokú odolnosť proti abrazívnemu opotrebovaniu, ako aj na široké spektrum použitia v rôznych tepelných a chemických podmienkach sa upchavkové šnúryArolan II používajú univerzálne v určitých odvetviach priemyslu ako všestranné upchávkové tesnenie.

Upchavkové šnúry

Arochem S 6216

Upchavkové šnúry Arochem S 6216 pozostávajú z tepelne stabilných grafitových kompozitných priadzí PTFE s obzvlášť dobrými klznými charakteristikami. Tieto tesniace materiály šetria hriadele, ale dokážu zabezpečiť aj neškodný, krátkodobý suchý chod. Aramidové priadze s vysokou odolnosťou proti abrazívnemu opotrebovaniu v miestach hrán zabraňujú usadzovaniu materiálu v utesňovacej medzere.

Upchavkové šnúry

Unichem 6313

Upchavkové šnúry Unichem 6313 sú veľmi poddajné [pružné] upchávkové tesnenie PTFE určené na utesňovanie hriadeľov. Je predimpregnované disperziou PTFE a obsahuje silikónový kĺzny prostriedok odolný proti vysokým teplotám. Tesniaca upchávka je plastická, odolná proti tečeniu a objemovo stála.

Upchavkové šnúry

Unival 6323

Upchavkové šnúry Unival 6323 pozostávajú z naolejovanej priadze PTFE plnenej grafitom. Vďaka špeciálnej štruktúre výpletu možno optimálne využívať výrazné prednosti materiálu ako je malá tepelná rozťažnosť vynikajúca tepelná vodivosť.

Upchavkové šnúry

Uniflex 6588

Uniflex 6588 pozostáva z flexibilnej, špeciálnej priadze s vysokým obsahom uhlíka a s novodobou grafitovou impregnáciou PTFE. Tento druh tesnenia sa vyznačuje tým, že impregnácia má spoľahlivú priľnavosť aj pri vysokej prevádzkovej teplote v štruktúre výpletu a zostáva zachovaná po celú dobu životnosti tohoto tesnenia. To umožňuje, aby sa Uniflex s určitým obmedzením používal aj pri chode na sucho.

Upchavkové šnúry

Kombilon 6742

Kombilon pozostáva z elastického kombinovaného výpletu Diaplex ® s veľmi dobrou klznou charakteristikou, pričom ide o uhlíkovú priadzu a priadzu na báze PTFE. Tesnenie je impregnované svetlosfarbeným, združeným kompozitom PTFE a kĺznym prostriedkom.

Upchavkové šnúry

Univerdit 7000

Univerdit 7000 pozostáva z plynulé extrudovaného, vlákonovo orientovaného kompozitného materiálu PTFE a má veľkú kompaktnosť. Vysoká chemická odolnosť a objemová stabilita sú jeho osobitne cennými vlastnosťami. Upchavkové šnúry Univerdit sa musia spravidla inštalovať s komorovými prstencami.

Upchavkové šnúry

Arostat 6204

Arostat 6204 sa vyrába z mimoriadne jemnej aramidovej priadze odolnej proti abrazívnemu opotrebovaniu. Vysoký podiel impregnovanej zložky PTFE spoľahlivo a trvale uzatvára povrchové cesty [štruktúry] pletiva a umožňuje, aby bol Arostat takmer univerzálne použiteľný v armatúrach.

Upchavkové šnúry

Unistat 6303

Upchavkové šnúry Unistat 6303 sa vyrábajú z priadze PTFE plnenej grafitom. Unistat je ako materiál odolný proti vysokým tlakom a je tepelne vodivý. Vďaka odolnosti proti chemikáliám a veľkému tesniacemu účinku je tento druh tesnenia vhodný na použitie v chemickom priemysle.

Upchavkové šnúry

Alchem 6375

Alchem 6375 pozostáva z čistých, predimpregnovaných priadzí PTFE. Vďaka veľmi úzkemu výpletu je upchávka stlačiteľná len málo. Upchavkové šnúry Alchem sa vyznačujú malou mierou usadania a veľmi veľkou tvarovou stabilitou.

Upchavkové šnúry

Grafiflex

Upchavkové šnúry Grafiflex sa vyznačujú najvyššou odolnosťou proti chemikáliám a vysokým teplotám ako aj najlepším utesňovacím účinkom a trvalou elastičnosťou. V žiadnom teplotných cykloch nedochádza ani k tečeniu za studena, ani k zmršťovaniu alebo stárnutiu materiálu.

Upchavkové šnúry Grafiflex cover seal

Grafiflex cover seal

Tesnenia krytov Grafiflex sa dodávajú ako predlisované prstence a svoje prednosti preukázali v samotesniacich uzáveroch, napr. vo veľkých armatúrach a vo vysokotlakových predhrievačoch napájacej vody.

Upchavkové šnúry

Carbosteam 6550

Veľmi flexibilné uhlíkové priadze sú východiskovým materiálom upchávok Carbosteam 6550 pre vysoké teploty na utesňovanie armatúr. Upchavkové šnúry Carbosteam má výbornú chemickú odolnosť ako aj odolnosť proti vysokým teplotám. Tesniaca upchávka má vynikajúcu komorovú a stieraciu charaktreristiku.

Upchavkové šnúry

G-special 6560

Upchavkové šnúry G-Special 6560 sa vyrába výhradne z pružných grafitových lán odolných proti vysokým teplotám, ktorých stabilita je vždy v strede zvýšená tenkým drôtom Inconel [zliatina]. Táto tlakovo veľmi stála pletená upchávka má rovnakú vynikajúcu utesňovaciu schopnosť ako čisté grafitové prstence stočené z pásového materiálu.

Upchavkové šnúry

G-special S 6565

G-Spezial S 6565 sa vyrába z tenkých, pružných grafitových lán odolných proti vysokým teplotám. Tieto pletené, tlakovo stabilné upchávkové tesnenia majú rovnakú vynikajúcu utesňovaciu schopnosť ako čisté grafitové prstence stočené z pásového materiálu. G-Spezial S má výhodu vo variabilnom využití v oblasti opravárskych a servisných činností.