Hriadeľové zátky

Hriadeľové zátky Dichtomatik, sú používané vo všetkých oblastiach rotačného pohybu. Dodávajú sa v rôznych materiálových prevedeniach v závislosti od podmienok použitia.

Správne vykonaná montáž je základnou požiadavkou funkčného tesnenia. Použitie hydraulického alebo mechanického lisovacieho zariadenia je výhodným spôsobom, ako zatlačiť zátku do otvoru krytu. Zachytáva sa vo veľkej miere na vonkajšej strane koncového krytu, takže prítlačná sila pôsobí čo možno najtesnejšie na vonkajší priemer. Aby sa minimalizoval odskok alebo šikmé umiestnenie tesnenia krytu, musí byť lisovacie zariadenie držané po určitú dobu v konečnej polohe. Konštrukcia montážneho otvoru zodpovedá predpisom DIN 3760 pre radiálne tesniace krúžky hriadeľa. Tolerančná zóna ISO H8 musí byť v súlade s normou DIN ISO 286 pre priemer otvoru d2.

Hriadeľové zátky

Materiály hriadeľových zátok

NBR (akrylonitril-butadiénový kaučuk)

Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebovaniu
Môže byť použitý v minerálnych olejoch a mazivách

FKM (fluororubber)

Dobrá odolnosť voči starnutiu a ozónu
Nízka priepustnosť pre plyn
Môže byť použitý v minerálnych olejoch a mazivách
Pre chemicky agresívne médiá (kyseliny, alkalické roztoky atď.),
Vhodné pre vysokoteplotné aplikácie
Vhodné pre vysoké obvodové rýchlosti
Môže byť použitý v syntetických olejoch a mazivách

Hriadeľové zátky VER01
VER01

Hriadeľové zátky Dichtomatik VER02
VER02

Hriadeľové zátky Dichtomatik VER03
VER03

Hriadeľové zátky Dichtomatik VER01-FPM
VER01 - FPM

Hriadeľové zátky Dichtomatik VER02-FPM

VER 02 - FPM

Hriadeľové zátky Dichtomatik VER03-FPM

VER 03 - FPM