Hydraulické tesnenia ( Piestnica )

Hydraulické tesnenia piestnice majú za úlohu spoľahlivo utesniť piestnicu a zabezpečiť jej efektívny pohyb s minimálnym trením a bez posunu.

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik sa používajú v širokej škále najmodernejších tesniacich systémov. Sú osobitne prispôsobené ich konkrétnym úlohám a podmienkam používania. Ich vysoká úroveň funkčnosti je pôsobivá.Najmodernejšie hydraulické piestové tesnenia môžu byť presne prispôsobené konkrétnej aplikácii s výberom vhodných materiálov.

Najčastejšie sa používajú polyuretánové a PTFE materiály.

Hydraulické tesnenia piestnice

Materiály hydraulických tesnení

TPU - termoplastický polyuretán

Materiály TPU patria do skupiny termoplastických elastomérov TPE. Sila TPU spočíva v dobrej kombinácii fyzikálnych a chemických vlastností, ako aj v ľahko spracovateľnom spracovaní s cieľom poskytnúť ekonomické technické riešenia. TPU sú vyrábané na termoplastických vstrekovacích strojoch a sú už dlhé roky založené v sektore technológie tesnení a najmä v hydraulických aplikáciách.

NBR - akrylonitril-butadiénový kaučuk

Obchodný názov napr. Perbunan® (Bayer).
NBR je najbežnejší štandardný materiál, pretože má dobré mechanické vlastnosti a odolnosť voči mazivám a mazivám na báze minerálnych olejov. Dobrá odolnosť voči palivám je zvyčajne možná iba pri špeciálnych zmesiach.

PTFE - polytetrafluóretylén

PTFE je fluórovaný plast. PTFE má mnoho pozitívnych vlastností, ktoré sa stali nevyhnutnou technológiou tesnenia. Rozlišuje sa takmer svojou univerzálnou chemickou odolnosťou, širokým rozsahom prevádzkovej teploty od -100 ° C do + 250 ° C, extrémne nízkou hodnotou trenia, ktorá vedie k veľmi dobrým kĺzavým vlastnostiam, bez efektov priľnavosti, zvláštnej tuhosti a takmer bez obmedzenia ozónu, odolnosti voči poveternostným vplyvom a starnutiu. PTFE je nepriepustný pre takmer všetky známe hydraulické médiá, mazivá, chemikálie a rozpúšťadlá.

Hydraulické tesnenia piestnice N25N25

Hydraulické tesnenia piestnice SNI30SNI30

Hydraulické tesnenia piestnice SNI39SNI39

Hydraulické tesnenia piestnice N21N21

Hydraulické tesnenia piestnice SNI 24SNI24

Hydraulické tesnenia piestnice N 05N05

Hydraulické tesnenia piestnice SNI 07
SNI 07

Hydraulické tesnenia piestnice N 36N36

Hydraulické tesnenia piestnice SNI73SNI 73

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SN72SN 72

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SPOR31SPOR 31

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SPOR130SPOR 130

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SPOR30SPOR 30

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SPOR131SPOR 131

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SDS01SDS 01 3/2

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SDS01SDS 01 1/0

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SRD01SDR 01

Hydraulické tesnenia piestnice Dichtomatik SNI43SNI 43