Hydraulické tesnenia ( Piest )

Hydraulické tesnenia piestu majú za úlohu spoľahlivo utesniť piest na rúrku valca a zabezpečiť jeho efektívny pohyb s minimálnym trením a bez posunu.

Hydraulické tesnenia piestu Dichtomatik sa používajú v širokej škále najmodernejších tesniacich systémov. Sú osobitne prispôsobené ich konkrétnym úlohám a podmienkam používania. Ich vysoká úroveň funkčnosti je pôsobivá.Najmodernejšie hydraulické piestové tesnenia môžu byť presne prispôsobené konkrétnej aplikácii s výberom vhodných materiálov.

Najčastejšie sa používajú polyuretánové a PTFE materiály.

Hydraulické tesnenia piestu

Materiály hydraulických tesnení

TPU - termoplastický polyuretán

Materiály TPU patria do skupiny termoplastických elastomérov TPE. Sila TPU spočíva v dobrej kombinácii fyzikálnych a chemických vlastností, ako aj v ľahko spracovateľnom spracovaní s cieľom poskytnúť ekonomické technické riešenia. TPU sú vyrábané na termoplastických vstrekovacích strojoch a sú už dlhé roky založené v sektore technológie tesnení a najmä v hydraulických aplikáciách.

NBR - akrylonitril-butadiénový kaučuk

Obchodný názov napr. Perbunan® (Bayer).
NBR je najbežnejší štandardný materiál, pretože má dobré mechanické vlastnosti a odolnosť voči mazivám a mazivám na báze minerálnych olejov. Dobrá odolnosť voči palivám je zvyčajne možná iba pri špeciálnych zmesiach.

PTFE - polytetrafluóretylén

PTFE je fluórovaný plast. PTFE má mnoho pozitívnych vlastností, ktoré sa stali nevyhnutnou technológiou tesnenia. Rozlišuje sa takmer svojou univerzálnou chemickou odolnosťou, širokým rozsahom prevádzkovej teploty od -100 ° C do + 250 ° C, extrémne nízkou hodnotou trenia, ktorá vedie k veľmi dobrým kĺzavým vlastnostiam, bez efektov priľnavosti, zvláštnej tuhosti a takmer bez obmedzenia ozónu, odolnosti voči poveternostným vplyvom a starnutiu. PTFE je nepriepustný pre takmer všetky známe hydraulické médiá, mazivá, chemikálie a rozpúšťadlá.

Hydraulické tesnenia piestu KNA 28
KNA 28

Hydraulické tesnenia piestu N25
N25

Hydraulické tesnenia piestu KNA 23
KNA23

Hydraulické tesnenia piestu N21
N21

Hydraulické tesnenia piestu N36
N36

Hydraulické tesnenia piestu N05
N05

Hydraulické tesnenia piestu KNA16
KNA 16

Hydraulické tesnenia piestu KPOR 31
KPOR 31

Hydraulické tesnenia piestu KPOR30
KPOR 30

Hydraulické tesnenia piestu KPOR130
KPOR 130

Hydraulické tesnenia piestu KPOR131
KPOR 131

Hydraulické tesnenia piestu KK71
KK71

Hydraulické tesnenia piestu KK03
KK03

Hydraulické tesnenia piestu KK22
KK22

Hydraulické tesnenia piestu KK25
KK25

Hydraulické tesnenia piestu KSD01
KDS 01

Hydraulické tesnenia piestu K70
K70

Hydraulické tesnenia piestu K84
K84