UNISILKON L 200

Špeciálne plastické mazivo pre armatúry na pitnú vodu a pre vykurovanie

UNISILKON L 200 je špeciálne plastické mazivo na báze silikónového oleja a PTFE.
Tento produkt zodpovedá doporučeniu DVGW-KTW (Kunststoff-Trinkwasser) Spolkového úradu pre zdravotníctvo. K dispozícii je tiež povolenie od WRC (Water Research Centre) vo Veľkej Británii.

Oblasti použitia

UNISILKON L 200 je používaný na mazanie najrôznejších súčastí a materiálov v sanitárnych armatúrach, ako sú napr. jednopákové zmiešavače, termostatové zmiešavače, sprchové hlavy a sprchové prepínače, otočné výtoky, a je neutrálny voči plastom a elastomérom, ako napr. ABS, PC, EPDM, NBR, atď.
Na základe mnohých rôznych zložení vo vnútri skupín elastomérov a plastických hmôt je nutné pred sériovým použitím preskúšať ich znášanlivosť s produktom.
Príklady materiálov klzných párov: kov/plast, plast/plast, keramika/keramika, keramika/plast.
UNISILKON L 200 odolává studenej a horúcej vode a pôsobeniu vodnej pary do cca 130 °C.
UNISILKON L 200 neodolává väčšine organických rozpúšťadiel a silným kyselinám a hydroxidom.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Dobrý tesniaci účinok
  • Dobrá tepelná stabilita
  • Veľmi odolný voči mnohým vodným roztokom
  • Neutrálny voči mnohým plastom a elastomérom, ako napr. ABS, PC, EPDM, NBR, atď.
  • Veľmi dobre odolává studenej a teplej vode a vodnej pare
  • Certifikovaný podľa DVGW-KTW a WRC