Mazivá

Suché mazivá. Suché mazivá vytvárajú na dotyk suchý povrch a tým vám umožňujú čistejšiu a rýchlejšiu prácu. Zároveň vám spoľahlivo chránia konštrukčné diely pred koróziou.

Separačné a chladiace látky. Mazanie nekončí ochranou proti korózii a minmalizácie opotrebenia. Mazanie taktiež znamená oddeliť a vytiahnuť z formy. Ako už pri liatí, zvarovaní alebo frézovaní, slúžia mazivá ako báza, aby to, čo nepatrí dokopy, zostalo oddelené. Ponúkame širokú škálu separačných látok pre rôzne použitia.

Samomazné materiály. Materiál a mazivo zjednotené do jedného konštrukčného prvku pričom sa dosiahnu samočinné mazacie schopnosti.

Plastické mazivá. Mazací olej, aktívna prísada a spevňovadlo sú komponenty ktoré udeľujú plastickému mazivu jeho charakteristiku. Depotný efekt a s ním spojené dlhé zotrvanie na mazacích miestach sú dve vinikajúce silné stránky. Paleta produktov Klüber obsahuje plastické mazivá, podľa použitia, rezistentné voči médiám a odolné teplotám, chrániace proti korózii.Sú úsporné, biologicky rýchlo odbúrateľné a vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Mazacie pasty. Keď sa zmieša základový olej, zpevňovadlo, aditivum a pevné mazivo do mazacej pasty, vzniká produkt, ktorý odoláva mnohým zaťaženiam. Mazivo pre silové a tvarové spoje, vysoko výkonné, je vybavené výraznými vysokotlakými schopnosťami. Pôsobí proti tribokorózii, zadrhávaniu alebo zadieraniu. Mazacie pasty Klüber sú podľa zloženia odolné voči vode a vodným parám, stálé voči vysokým teplotám, ale i rýchlo biologicky odbúrateľné.

Mazacie vosky. Jednoduché riešenie pre suché mazanie.

Mazacie oleje sa skladajú zo základového oleja a aktývnej prísady. Táto skupina mazív, ktorá je garantom dobrého odvodu tepla a vďaka jej výraznej zatekavosti a zmáčavosti, sa uprednosťnuje pri nasadení u strojov, elementov a súčastí. Reťaze, klzné ložiská, prevodovky získavajú s mazacími olejmi Klüber účinný ochranný plášť, ktorý je podĺa použitia vhodný taktiež pre potraviny lebo je rýchlo odbúrateľný.

Klzné laky. Čisté a odolné suché mazanie

Antikorózne prostriedky. Spoľahlivá ochrana a mazanie

Čističe. Rôzne povrchy ako drevo, kov alebo ľudská koža majú byť očistené šetrne ale účinne. Dôkladne avšak bez zanechaní škôd. Ponúkame široký sortiment silných čističov, ktoré demonštrujú silu a aj tak sú šetrné voči prostrediu a človeku.

Mazivá pre farmaceutický a potravinársky priemysel musia byť bezpodmienečne vyhovujúce zákonným opatreniam pre potraviny, zdravotne nezávadné, chuťovo a pachovo neutrálné, medzinárodne schválené. Ďalej tieto mazivá určené pre potravinársky priemysel musia vyhovovať všeobecným technickým požiadavkám ako znižovať trenie, znižovať opotrebenie, chrániť proti korózii, odvádzať teplo a mať tesniace účinky. Tieto typy mazív pre potravinársky priemysel sú rozdelené do kategórií podľa náhodného kontaktu s potravinami. Jedná sa o certifikáciu NSF (pokračovateľ v schvaľovacom programe USDA).

Ponúkané produkty pre potravinársky priemysel majú certifikáty:

NSF H1 – vhodné v prostredí potravinárskej výroby, kde je možnosť priameho kontaktu maziva s potravinami

NSF H2 – doporučené k všeobecnému použitiu v potravinárskom priemysle , kde nie je možnosť, že by mazivo alebo mazaný povrch prišlo do kontaktu s potravinami. Nemajú definovaný zoznam prísad, napriek tomu však nesmú obsahovať napr. ťažké kovy, karcinogénne a mutagénne látky.

 

 

Späť na: Mazivá (menu)