Vlnovce

Vlnovce slúžia ako ochranné prvky – napríklad v piestniciach pri axiálnych pohyboch chránia proti špine, vode, prachu a zvetrávaniu. Nad 250 rozdielnych rozmerov v štandardnom vyhotovení a početných upravení podľa priania zákazníka.

Použitie Simrit vlnovcov je rozličné, vrátane poľnohospodárstva a strojnej konštrukcie priemyselného odvetvia, strojného inžinierstva (napríklad pneumatické aplikácie) a v manipulačnej technike. Súčasne sú vlnovce vyhotovené z vysoko účinných a špeciálnych materiálov. Sú použité v elektrotechnickom priemysle, potravinárskom priemysle a strojárskom priemysle.

Ponúkame vám jednovlnové a viacvlnové vlnovce.