Samomazné materiály

Umožňujú zjednotiť mazivo a materiál do jedného konštrukčného prvku, ktorý ma samočinné mazacie schopnosti. Tak sa umelej hmote s dobrými pevnostnými vlastnosťami pomocou pridaných mazív zlepšia tribologické vlastnosti (napr, termoplasty s obsahom maziva) alebo je možné zlepšiť umelé hmoty s dobrými trecími vlastnosťami pomocou prísad, ktoré zvyšujú pevnosť (napr. komponenty polytetrafluoretylénu).

Vďaka výhodám, ako sú

 • Zjednodušenie konštrukcie tým, že vylúčia mazacie zariadenia
 • Životné mazanie bez potreby domazávania
 • Źiadne znečistenie mazivom
 • Žiadna korózia
 • Výborná odolnosť voči chemikáliám

sú alternatívou k tradičným mazivám.

Samomazné materiály vyrábané na báze polytetrafluoretylénu sú použiteľné vo vákuu, Obmedzujú trhavé pohyby (stick-slip) pri nízkom koeficiente trenia a nepatrnom opotrebení a dajú sa použiť ako pri nízkych, tak i pri vysokých teplotách. Pri voľbe materiálu a konštrukčnom návrhu je nutné brať do úvahy zvláštnosti umelých hmôt.

Samomazné materiály sa používajú v mnohých oblastiach ako napr. pri:

 • Obrábacích strojoch
  (vodiace plochy lížín s klznou fóliou)
 • Baliacich strojov
  (klzné ložiská, popr. klzné fólie v transportných zariadeniach)
 • Kompresorov, čerpadiel
  (piestne a vodiace krúžky)
 • Lekárskej techniky
  (klzné ložiská, napr. v sterilizačných prístrojoch)
 • Textilného priemyslu
  (klzné vedenia stĺpcových tyčí tkáčskych strojov)
 • Dopravných zariadeniach
  (ložiská vodiacich kladiek)
 • Armatúrach
  (klzné krúžky a tesnenia, tiež v armatúrach s pitnou vodou)