Separačné prostriedky

Separačné prostriedky Chem-Trend

Správne separovať a mazať v procese tvárnenia


Nezáleží na tom, či sú kovy odlievané, lisované alebo vyrazené vo forme - správna separačná látka podstatne prispieva k zdarnému procesu tvárnenia. S našimi špeciálnymi produktmi sa vaše zariadenia prevádzkujú hospodárne a to tak vďaka nízkej spotrebe, ako aj zjednodušenými následnými procesmi.

Pre moderné technológie tlakového liatia sú potrebné účinné a optimalizované separačné prostriedky. So stále stúpajúcimi požiadavkami na konštrukčné dielce tlakového liatia dochádza súčasne u firmy Klüber Lubrication k neustálemu procesu ďalšieho vývoja.

Vyberanie z formy. Separačné látky pre formy sú základom odlievania na najvyššej úrovni. Či už klasické, miešateľné s vodou alebo práškové - elektrostaticky nanášané. Budúcnosť separačných látok je u Klüber Lubrication už realitou. Účinné, hospodárne, ekologické.

Preventívne prvé mazanie. Antipájacie a antilepiace pasty odolávajú extrémnym nárokom pri odlievaní pod tlakom. Veľmi priliehavý ochranný plášť proti metalizácii, škodám spôsobeným kavitáciou a eróziou pri tvorbe tvarov. Pre lepšie vyberanie dielov z formy, odlievaných pod tlakom, ako ochrana proti privareniu. Pevne priliehavé, úsporné pri aplikácii.

Mazanie piestov. Nabiehanie bez trhavých pohybov, stála rýchlosť zlievárenských piestov, stále podmienky pre plnenie formy: oleja do piestov alebo peliet zabranujúci trenie a opotrebenie zlievárenských komôr, zabezpečuje dlhú životnosť a spoľahlivý priebeh procesu. Rýchlo zmáčavé s nízkou tvorbou dymových splodín.

Vymazávanie. Priliehavé separačné látky na vonkajšom povrchu zabraňujú nalepovaniu taveniny na zlievárenských panvách, lievikoch a kanáloch. Predlžujú životnosť, prispievajú k hospodárnosti. Znášajú vysoké teploty, sú oxidačne neutrálne.V týchto i ďaľších prípadoch je skupina našich pracovníkov, špecialistov na používanie mazív pripravená Vám pomôct.