Freudenberg Sealing Technologies

 

Simmerring ( guferá )


Simmerring – radiálne hriadeľové tesnenia sú nasadzované k utesňovaniu otáčajúcich sa hriadeľov, prevažne v týchto prevedeniach:

– motory k utesneniu kľukových a vačkových hriadeľov
– pohonné hriadele v osobných a úžitkových automobiloch
– pohonné hriadele v poľnohospodárskych a stavebných strojoch
– priemyslové prevodovky
– hydroagregáty
– práčky
– dalšie široké použitie v konštrukcii strojov a prístrojov

Tesnenia pre hydrauliku Merkel, Simrit

Hydraulické tesnenia Merkel, Simrit sú používané vo všetkých oblastiach hydrauliky. Dodávajú sa v rôznych materiálových prevedeniach v závislosti od podmienok použitia.
 

ISC O – krúžky

O – krúžky všetkých rozmerov pre statické a dynamické použitie v rôznych materiálových prevedeniach v závislosti od podmienok použitia.

Ponúkaný sortiment: O-krúžky, X-krúžky, tesniace šnúry, oporné krúžky, USIT-krúžky.

Tesnenia pre pneumatiku Merkel, Simrit

Pneumatické tesnenia Merkel, Simrit sú používané vo všetkých oblastiach pneumatiky a sú dodávané v rôznych materiálových prevedeniach podla podmienok použitia .

Upchávkové šnúry Merkel

Starostlivost o životné prostredie, minimalizácia zataženia človeka na pracovisku a požiadavky vysokej prevádzkovej bezpečnosti sú aj v prípade použitia upchávkových šnúr na armatúrach, rotačných čerpadlách, vysokotlakových plunžerových čerpadlách atd. stredobodom pozornosti. Najdôležitejšími hľadiskami sú vysoká tesniaca schopnosť pri podľa možnosti univerzálnom použití a dlhej životnosti prvkov.

Výsledky intenzívneho materiálového výskumu, aplikácia novodobých konštrukčno – technologických postupov a moderných výrobných metód s certifikovanou akosťou predstavujú základ našej práce.

Ťažiskom ponuky firmy Merkel v tejto oblasti je jasne rozčlenený, kompletný štandardný program pre použitie v oblasti chémie a v oblasti výskytu vysokých teplôt.

Hydrozásobníky a akumulátory

Hydrozásobníky Integral accumulator boli originálne vyvíjané ako energetické akumulátory. Moderné hydro-akumulátory sú tiež použité pre tlmenie.

Hydrozásobníky Integral accumulator sú používané v konštrukcii poľnohospodáskych strojov a veterných elektrárňach.

Ploché a rámové tesnenia Meillor

Tesnenia krytov a prírubových spojov z plechov, tesnenia z vláknitých materiálov a z korku, oddeľovacie dosky, tesnenia s filtračnou vložkou, ploché tesnenia, ploché tesniace pásy a tesnenia pre hlavy valcov.

Tlmiaca a vibračná technika ( silentbloky a dorazy )

Ochrana proti vibráciám a chveniu. Komplexná štandardná ponuka pozostávajúca z vyše 600 variant tlmiacich produktov. Môžeme tiež poskytnút perfektné riešenie pre individuálny problém.

Zo stále viac rastúcimi požiadavkami na stroje a ich montáž tlmiaca a vibracná technika Simrit zvyšuje súčiastkám životnost a operačný komfort.

Použitie: poľnohospodárske stroje (kabíny), strojné zariadenia, stavba lodí, veterné elektrárne, argegáty, motory, kompresory, pumpy, cestné vozidlá, stavebné stroje, železničné zariadenia …

Vlnovce

Vlnovce slúžia ako ochranné prvky – napríklad v piestniciach pri axiálnych pohyboch chránia proti špine, vode, prachu a zvetrávaniu. Nad 250 rozdielnych rozmerov v štandardnom vyhotovení a početných upravení podľa priania zákazníka.

Použitie Simrit vlnovcov je rozličné, vrátane poľnohospodárstva a strojnej konštrukcie priemyselného odvetvia, strojného inžinierstva (napríklad pneumatické aplikácie) a v manipulačnej technike. Súčasne sú vlnovce vyhotovené z vysoko účinných a špeciálnych materiálov. Sú použité v elektrotechnickom priemysle, potravinárskom priemysle a strojárskom priemysle.

Membrány

Firma Simrit ponúka:

rolovacie membrány, membrány pre pneumatické brzdy, membrány pre tlakové spínače, membrány pre plynové tlakové regulátory, membrány pre čerpadlá a kompresory, čerpacie a dávkové membrány, membrány z kompozitných materiálov, membrány pre uzatváracie ventily, nastavovacie a regulačné membrány, membrány zo súkna, zásobné membrány pre priemyselnú hydrauliku, zásobné membrány, tlakovzdušné (pneumatické) vaky.

Tesnenia podľa potreby zákazníka

Ak máte problém so staršími typmi tesnení, alebo potrebujete neštandardné tesnenia vo vysokej kvalite a rýchlom čase, obráťte sa na nás.