Membrány

Firma Freudenberg Sealing Tchnologies ponúka: rolovacie membrány, membrány pre pneumatické brzdy, rolovacie membrány, membrány pre tlakové spínače, membrány pre plynové a tlakové regulátory, membrány pre čerpadlá a kompresory, čerpacie a dávkové membrány, membrány z kompozitných materiálov, membrány pre uzatváracie ventily, nastavovacie a regulačné membrány, membrány zo súkna, zásobné membrány pre priemyselnú hydrauliku, zásobné membrány, tlakovzdušné (pneumatické) vaky.