Klüberpaste 46 MR 401

Biela viacúčelová mazacia pasta

Klüberpaste 46 MR 401

je biela mazacia pasta farby slonovej kosti na báze syntetického základového oleja, lítiového mydla a špeciálnych zložiek pevných mazív

Kluber Lubrication Klüberpaste 46 MR 401

Klüberpaste 46 MR 401 je biela mazacia pasta farby slonovej kosti na báze syntetického základového oleja, lítiového mydla a špeciálnych zložiek pevných mazív. Pri výrobe produktu nie sú používané žiadne suroviny obsahujúce olovo, kadmium, nikel alebo halogény. Táto pasta sa môže používať ako pre dlhodobé a celoživotné mazanie, tak aj ako montážny pomocný prostriedok pre veľké množstvá mazacích miest s nebezpečím výskytu korózie. Široká teplotná oblasť použitia* od cca –45 do 150 °C, neutralita voči farebným kovom, mnohým plastom a gume, a dobrá tlaková únosnosť sú hlavnými znakmi tejto špeciálnej viacúčelovej pasty.

Oblasti použitia

Klüberpaste 46 MR 401 sa používa najmä ako montážna pasta pri nalisovaní, pre mazaní pomocou tenkého filmu maziva pre všetky trecie miesta, ktoré sú vystavené veľmi vysokým tlakovým zaťaženiam, nízkym klzným rýchlostiam, vysokému opotrebeniu, zadrhávaniu medzi klznými plochami (stick-slip efekt), kmitavým pohybom, vibráciám a tvorbe trecej korózie.

Táto pasta je vhodná najmä pre nalisovanie čapov a kolíkov, k montáži valivých ložísk a kolies, pre mazanie valivých a klzných ložísk pri veľmi nízkych klzných rýchlostiach, pre závitové vretená, drážkové hriadele a stavacie matice pre zabránenie vzniku poškodenia pri zabiehaní a zadrhávaní medzi klznými plochami (efekt stick-slip), pre guľové kĺby a uloženie čapov, pre skrutkové spojenia, ale taktiež pre tesniace hriadeľové krúžky (O- krúžky, V- krúžky, manžetky) z gumoelastických materiálov pre predĺženie doby funkčnosti.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Výkonná biela mazacia pasta
  • Zjednodušuje montáž a demontáž
  • Chráni pred škodami pri zábehu, zabraňuje zadreniu
  • Veľmi vysoká tlaková únosnosť
  • Zlepšuje mazanie pri kmitavých pohyboch alebo vibráciách, pôsobí proti tribokorózii
  • Odoláva vode, stabilná proti vypraniu
  • Dobrá protikorózna ochrana
  • Produkt neobsahuje kovy

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.