Klübersynth CTH 2-260

olej pre mazanie reťazí napínacích rámov v textilnom priemysle

Klübersynth CTH 2-260

je špeciálny olej, ktorý spoľahlivo maže aj pri vysokých prevádzkových teplotách a zaťaženiach

Kluber Lubrication  Klübersynth CTH 2-260

Klübersynth CTH 2-260 je špeciálny olej, ktorý spoľahlivo maže aj pri vysokých prevádzkových teplotách a zaťaženiach. Jedná sa o následný vývoj v oblasti doposiaľ používaných olejov firmy Klüber pre vysoké teploty.

Klübersynth CTH 2-260 vykazuje len malé straty odparovaním pri vysokých teplotách a pri kontrolovanom používaní - za predpokladu, že trecie miesta sú stále pokryté olejom - nevytvára žiadne lakové usadeniny.

Ďalej Klübersynth CTH 2-260 regeneruje pastovité zbytky použitého oleja na trecích miestach, takže je opäť dosiahnuté dostatočné mazanie.
Okrem toho sa Klübersynth CTH 2-260 vyznačuje obzvlášť jednoduchou zatekavosťou a tak rýchlo vytvára film maziva.

Oblasti použitia

Klübersynth CTH 2-260 je, ako už bolo vyššie uvedené, ďalším stupňom vo vývoji doterajších olejov pre vysoké prevádzkové teploty so zlepšenými vlastnosťami a môže tak nahradiť doposiaľ používané reťazové oleje firmy Klüber. To platí pre všetky konštrukcie olejom mazaných reťazí napínacích rámov, napr.

- valčekových reťazí
- reťazí alebo záponok s guličkovými ložiskami alebo kombinovaným mazaním guličkových ložísk, reťazových kĺbov alebo vodiacich líšt
- klzných reťazí s mazáním vodiacich líšt a reťazových kĺbov/čapov

v egalizovacích rámoch, etážových rámoch, napínacích rámoch, rámových sušiakoch, závesných pariacich zariadeniach, nanášacích strojoch.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Účinne maže i pri vysokých prevádzkových teplotách
  • Pri takmer kontinuálnom mazaní netvorí žiadne lakové usadeniny
  • Nízke straty odparovaním pri vysokých teplotách
  • Regeneruje pastovité usadeniny použitého oleja na mazacích a trecích miestach a zlepšuje tak mazanie
  • Dobrá znášanlivosť voči neželezným kovom
  • Dobre sa rozvrstvuje a zmáča taktiež reťaze s klzákmi z plastickej hmoty

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.