Klübertop TG 05-371

Klzný lak s vytvrdením za horúca

Klübertop TG 05-371 je šedočierny klzný lak s vytvrdením za horúca na báze grafitu v organickej zlúčenine.
Klübertop TG 05-371 je tekutý výrobok, pripravený k použitiu a obsahuje zmes rozpúšťadiel triedy horľavosti II podľa ČSN 65 0201 pre horľavé kvapaliny.

Aplikovaný a vytvrdený klzný lak vytvára suchú vrstvu maziva, ktorá sa vyznačuje širokou teplotnou oblasťou použitia, nízkym súčinitľom trenia, klzným pohybom bez zadrhávania pri nízkych rýchlostiach, dobrou životnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu. Výrobok veľmi dobre odoláva olejom a chemikáliám a poskytuje dobrú protikoróznu ochranu na fosfátovanom podklade.

Oblasti použitia

Klübertop TG 05-371 znižuje trenie a opotrebenie u klzných párov kov/kov, alebo kov/umelá hmota.

Klübertop TG 05-371 môže byť na základe svojho zloženia použitý v oblastiach s vlhkým okolitým prostredím.

Výrobok je taktiež použiteľný ako klzný lak v spojení s mazaním olejom, napr. pri mazaní piestov motorov alebo iných oblastiach použitia.

Klübertop TG 05-371 je vhodný pre suché mazanie najrôznejších konštrukčných prvkov ložísk, elektrotechniky, jemnej mechaniky, textilných strojov, a kde je treba zabrániť nežiadúcemu znečisteniu olejom alebo tukom.

Klübertop TG 05-371 sa dobre osvedčil pri vysokých teplotách, extrémnych vplyvoch okolia (pôsobenie prachu a nečistôt), pri kmitavých pohyboch za súčasnej ochrany proti korózii.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Grafitový klzný lak pre kovové základné telesá
  • Široká teplotná oblasť použitia
  • Veľmi dobre maže aj pri vlhkom okolitom prostredí
  • Použiteľný v kombinácii s olejovým mazaním
  • Dobrá životnosť a pevnosť proti oteru
  • Dobre odoláva pôsobeniu chemikálií a olejov
  • Nízky súčiniteľ trenia