Klübertop TP 15-810

Suché mazivo schnúce na vzduchu

Klübertop TP 15-810 je čierne mazivo schnúce na vzduchu na báze polytetrafluóretylénu (PTFE) v organickej zlúčenine riediteľnej vodou.
Klübertop TP 15-810 je kvapalný výrobok, pripravený k okamžitému použitiu a nie je horľavý.
Aplikované a vytvrdené suché mazivo sa vyznačuje rýchlym schnutím, dobrou odolnosťou proti opotrebeniu, dobrou stálosťou voči chemikáliám, nízkym súčiniteľom trenia, kĺzaním bez zadrhávania pri nízkych rýchlostiach a dobrou protikoróznou ochranou na fosfátovaných podkladoch. Možno sem taktiež zaradiť veľmi dobrú odolnosť voči olejom a plastickým mazivám.
Adhézia na kovoch alebo rôznych umelých hmotách je dobrá. Na základe zloženia a nakoľko nie je nutné žiadne vyhrievanie, je Klübertop TP 15-810 obzvlášť vhodný pre nanášanie na umelé hmoty ako sú ABS, PC, PVC, PU, PA, PS.

Oblasti použitia

Klübertop TP 15-810 je obzvlášť vhodný pre použitie tam, kde je vyžadované rýchlo schnúce suché mazivo (na náročných podkladoch ako sú vyššie uvedené umelé hmoty), alebo kde nie je možné aplikovať vyhrievanie.
Klübertop TP 15-810 znižuje trenie a opotrebenie klzných párov kov/kov, kov/umelá hmota alebo umelá hmota/umelá hmota.

Klübertop TP 15-810 možno ekonomicky aplikovať pri masovej výrobe dielov, ako sú napr. valcové kolíky, svorníky, diely pre bezpečnostné pásy a podobné tvary.
Výrobok možno taktiež použiť ako suché mazivo pre súčasti v elektrotechnike, jemnej mechanike alebo v textilných strojoch, ako sú klzné vedenia, pružiny, magnetické kotvy atď., kde sa vyskytuje malé až stredné tepelné namáhanie (zaťaženie) a kde je treba zabrániť nežiadúcemu znečisteniu olejom alebo plastickým mazivom.

Mechanicko-dynamické pokusy na určenej kontrolnej stanici potvrdili tomuto výrobku v porovnaní s niektorými suchými mazivami vytvrdzujúcimi sa za horúca dlhšiu použiteľnosť a vyššiu pevnosť voči opotrebeniu.

Klübertop TP 15-810 je taktiež veľmi vhodný pre oscilujúce pohyby.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Vodou riediteľné suché mazivo pre kovy a rôzne umelé hmoty
  • Minimálne zaťaženie vzduchu
  • Rýchle schnúce na vzduchu – nie je potrebné prehrievať
  • Veľmi nízký súčiniteľ trenia
  • Zabraňuje zadrhávaniu mezi klznými plochami
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu
  • Veľmi vhodný pre oscilujúce ohyby
  • Zpomaľuje tribokorózi
  • Dobrá protikorózna ochrana na fosfátovanom podklade
  • Veľmi dobrá odolnosť voči olejom a plastickým mazivám