PARALIQ GTE 703

Syntetické plastické mazivo pre armatúry s elastomerovými tesneniami na báze EPDM

PARALIQ GTE 703

je špeciálne plastické mazivo na báze silikónu s PTFE

Kluber Lubrication PARALIQ GTE 703

PARALIQ GTE 703 je špeciálne plastické mazivo na báze silikónu s PTFE.

Výrobok zodpovedá nemeckým právnym ustanoveniam a spĺňa požiadavky „Guidelines of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulations“. Je schválený podľa USDA-H 1.

Okrem toho výrobok získal registráciu podľa NSF 51 a NSF 61.

PARALIQ GTE 703 odoláva studenej a horúcej vode, pare a mnohým dezinfekčným a čistiacim prostriedkom. Pri správnom používaní nie je ohrozená tvorba peny piva ani jeho chuťové vlastnosti.
Skúšobňa pre výčapné zariadenia v Gräfelfingu potvrdila, že používaním výrobku PARALIQ GTE 703 sú splnené požiadavky na tesniace plastické mazivo vo výčapných zariadeniach.

Oblasti použitia

Výrobok PARALIQ GTE 703 sa používa ako špeciálne plastické mazivo pre armatúry používané pre výčapné armatúry piva, pre plniace orgány sudov a prívodné armatúry plničov. Všeobecne je možné výrobok používať pre mazanie tesnení vo všetkých oblastiach nápojového priemyslu, kde je požadované plastické mazivo vhodné pre EPDM, a ktoré je právne schválené podľa USDA H1 pre použitie
v potravinárskom priemysle.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Registrácia podľa NSF 51 a NSF 61
  • Schválenie podľa USDA H 1
  • Neutrálny voči EPDM
  • Neobsahuje ropný olej
  • Neutrálny voči pivnej pene
  • Odoláva mnohým dezinfekčným a čistiacim prostriedkom
  • Odoláva horúcej a studenej vode

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.